Free Porn
xbporn
torsdag, 25 juli, 2024
torsdag, juli 25, 2024

ekonomi

Analys av Europas ekonomiska stagnation

Den europeiska ekonomin har stannat av

Ett år utan vänsterstyre – hur har det gått?

Erik Almqvist utvärderar regeringens insats

Regeringen backar om karensavdrag – seger för SD

Skall i stället utreda ökat karensavdrag för personal inom vård, skola och omsorg

Den svenska statsskulden – på väg uppåt, men hur mycket?

Riksgälden spår en snabb ökning av statsskuldenCoronaåtgärder ligger bakom en stor del av den kraftiga ökningen av statens upplåning. Minskade skatteintäkter på grund av...

Argentina i konkurs – för nionde gången

Det skuldtyngda sydamerikanska landet har en statsskuld på nästan 100 procent av BNP, omkring 400 miljarder dollar. I början av juni skulle man ha...

Ett nytt skattesystem – AfS-förslag får stöd från Finanspolitiska rådet

Platt inkomstskatt som modellPlatt inkomstskatt betyder, i sin enklaste och renaste form, att alla betalar samma skattesats, oavsett inkomstnivå och inkomstslag. Indelningen i olika...

ANALYS: Varierande indikationer om ekonomins utveckling manar till eftertanke

Den kraftiga börsnedgången, som orsakades av oron för vad coronapandemin skulle ställa till med, startade den 20 februari och nådde sin botten den 23...

ANALYS: Sena åtgärder och långa handläggningstider bidrar till fler konkurser

Pandemins effekter förstärker lågkonjunkturenDe ekonomiska effekterna av pandemin visar att den lågkonjunktur som alla förväntade sig skulle komma under 2020, inleddes både snabbare och...

Analys: Bidragsbrott mot coronastöd ska utredas, men övriga bidragsbrott lämnas utanför

Regeringen tillsatte den 7 maj en särskild utredare som skall utreda riskerna för att bidragsbrottslighet uppstår kring de stödåtgärder som etablerats med anledning av...

Bankernas vidlyftiga utlåning kan sätta igång finanskrisen

Alla finanskrisers moderAtt vi går mot en ny finanskris, oavsett coronaviruset, har varit en ”snackis” i finansvärlden under lång tid och de flesta verkar...

Sjöstedt: M vill göra Wallenberg till Sveriges största bidragstagare

De borgerliga partierna och Sverigedemokraterna föreslår att företag som tappat 40 procent eller mer av sin omsättning på grund av coronapandemin ska kunna tilldelas...

En tredjedel av kommunerna tvingas till nedskärningar

Drygt 32 procent av de kommuner som deltagit i SVT:s undersökning säger att välfärdsbudgeten i år kommer vara lägre än fjolårets. Knappt 20 procent...

Klart: Skatt på plastpåsar klubbad i riksdagen

Sveriges riksdag röstade under eftermiddagen ja till att införa en punktskatt på platsbärkassar, exempelvis sådana du köper i matbutiker för att bära varor. Skatten...

Regeringen räknar med nolltillväxt i år

1,1 procent BNP-tillväxt räknar regeringen med under 2020, vilket motsvarar cirka noll procent korrigerat för befolkningsökningen (BNP/cap). Samtidigt revideras arbetslöshetssiffran upp från 6,4 till...

Second hand-handeln ökar kraftigt i Sverige

De fem största ”kedjorna” som arbetar med att sälja andrahandsprylar, Myrorna, Stadsmissionen, Röda korset, Erikshjälpen och PMU visar alla upp ökad handel. Enligt...

Trots kommuner på knäna – statsapparaten sväller

Den kommunala välfärden går på knäna över hela landet när välfärdsbehovet ständigt ökar på grund av en snabbt växande befolkning och många nya invånare...

Trots kapacitetsbrist – nu kommer massuppsägningar inom vården

Den svenska vården är allt mer överbelastad som en konsekvens av den snabbt växande befolkningen och de ofta mycket vårdkrävande nya invånarna. Ment trots...

Efter massinvandringen – nu tvingas kommunerna skära i välfärden

En kartlägging som SVT har gjort visar att fyra av fem kommuner nu måste dra ned på den kommunala verksamheten. – Vi har varit generösa...

Svensk tillväxt snart negativ – hushållens skulder fortsätter öka

"När bokslutet för 2019 görs väntas BNP ha ökat med 1,2 procent, vilket är en markant nedgång i förhållande till förra året. BNP-tillväxten väntas...

Tillväxten saktar in i EU – gasar i Ryssland

Den redan tröga tillväxten inom EU saktar nu in ytterligare något, från en årstakt om 1,4% under andra kvartalet till 1,3% i det tredje....

Finansministern föreslår ökad statlig skuldsättning

Med ett par år till nästa valrörelse lyfte finansminister Magdalena Andersson (S) förra veckan ett förslag om att slopa statens nuvarande "överskottsmål" för statsfinanserna,...

Östling varnar: invandringen kan leda till inbördeskrig

Östling, som har en gedigen bakgrund inom näringslivet, bland annat som VD för Scania och ordförande i Svenskt Näringsliv, var på tapeten även 2017 efter...

Senaste