Personuppgifter och integritet

Personuppgifter och integritet

Insikt24 följer lagen GDPR (General Data Protection Regulation) om personuppgifter och personlig integritet. Du kan läsa mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter här.

Du har bland annat följande rättigheter:

  • Du har rätt att få ett utdrag över uppgifter som rör Dig och som behandlas hos oss.
  • Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
  • Du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna.
  • Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller begära att behandlingen begränsas.

I den mån du lämnar några personuppgifter till oss kommer vi att spara dessa i den utsträckning som behövs för att kunna erbjuda dig de tjänster som du har beställt. Vi vill också kunna kontakta Dig för erbjudanden.

Vi lämnar aldrig dina personuppgifter till tredje part, utom i de fall då det behövs för att hantera din beställning eller tjänst. De som kan komma i kontakt med dina personuppgifter är till exempel förmedlare av kortköp, Posten, Swish, vårt webbhotell och liknande som vi eller du anlitar i kommunikationen med oss.

Genom att göra beställning från oss samtycker du till att vi behandlar Dina personuppgifter på dessa sätt.

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

  • Kontaktuppgifter, såsom namn, e-postadress, telefonnummer, postadress.
  • Betalningsinformation, såsom faktureringsuppgifter, betaluppgifter.
     

INSAMLING AV KAKOR OCH TRACKING

Kakor samlas in på Insikt24.se. När du besöker Insikt24 webbsajt samlas viss information in med hjälp av kakor (cookies). En kaka är en liten textfil som lagras i din webbläsare.

En kaka kan till exempel innehålla text, nummer eller ett datum. Informationen används för att få mer kunskap om användare av webbplatsen, till exempel för att visa mer relevanta annonser. 

Tracking via Googles pixel. Insikt24 har implementerat Googles pixel på vår hemsida. Det gör det möjligt för oss att rikta Google-annonser mot Googles användare, baserat på hur de har surfat på vår sajt. Det sker dock anonymiserat, och vi på Insikt24 hanterar ingen information om vad personer gör på Google.

HUR VI SAMLAR IN PERSONUPPGIFTER

Information som du ger oss. Största delen av uppgifter om dig som Insikt24 samlar in kommer direkt från dig. Du kan alltid välja att inte dela med dig gällande viss information. Däremot kan vissa personuppgifter vara nödvändiga för att vi skall kunna interagera med våra kunder, leverantörer och andra partners i affärsändamål.

ÖVERFÖRING TILL TREDJE LAND

Vi försöker alltid hålla dina personuppgifter inom EU/EES och de flesta av våra egna IT-system är lokaliserade där. Under support och underhåll kan vi också tillfälligt behöva överföra informationen utanför EU/EES.

Alla sådana uppgifter kommer alltid att hållas till ett minimum och vara relevanta för ändamålet. Oavsett var personuppgifterna överförs, tar vi alltid lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att säkerhetsnivån är densamma som i EU/EES och på så vis håller en adekvat säkerhetsnivå.

HUR LÄNGE VI LAGRAR DINA UPPGIFTER

Insikt24 lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att genomföra syftena för vilket personuppgifterna samlades in. Varaktigheten beror på arten av information som samlats. Vi genomför regelbundna granskningar av vårt behov att bibehålla uppgifter med beaktan av relevant lagstiftning.

Dina uppgifter kan också komma att lagras en längre tid om det är nödvändigt enligt tillämplig lagstadgad bevarandeperiod, såsom skatte- och bokföringslagstiftning.

UPPDATERANDET AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi arbetar kontinuerligt för att säkerställa att uppgifterna bevarade i våra register är både riktiga och aktuella. Om dina personuppgifter ändras, var god och informera oss om sådana förändringar.

Om Du skulle anse att vår behandling av Dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi Dig att kontakta oss. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.