test
lördag, 15 juni, 2024
lördag, juni 15, 2024

Regeringen räknar med nolltillväxt i år

Den svenska tillväxten ser ut att bli obefintlig i år, enligt regeringens senaste prognos. Detta efter fyra tröga år sedan finansministern hävdade att "svensk ekonomi går som en nyproducerad Tesla".

1,1 procent BNP-tillväxt räknar regeringen med under 2020, vilket motsvarar cirka noll procent korrigerat för befolkningsökningen (BNP/cap). Samtidigt revideras arbetslöshetssiffran upp från 6,4 till 7,0 procent. Detta meddelade finansminister Magdalena Andersson under en presskonferens på torsdagen, med anledning av regeringens senaste ekonomiska prognos.

Så sent som i september räknade regeringen med en BNP-ökning på 1,4 procent för 2020. Vid årsskiftet 2015/2016 hävdade finansministern att svensk ekonomi ”går lika bra som en nyproducerad Tesla”, men sedan dess har BNP/cap ökat med blygsamma en procent om året i snitt. Och nu väntar alltså nolltillväxt.

Högst tillväxt i Europa 2019 väntas Ungern ha haft, med 5,1 procent – för andra året i rad.

Senaste