Free Porn
xbporn
tisdag, 16 juli, 2024
tisdag, juli 16, 2024

Islamofobianklagade nekas upprättelse

Efter att journalisten Helene Bergman tillsammans med flera andra hängdes ut som islamofober i en forskningsrapport har turerna varit många. Debattartiklar har skrivits, en polisanmälan gjorts och nu har Etikprövningsnämnden beslutat att den forskning som redovisas i rapporten i själva verket inte är forskning. Trots det var Mattias Irving och Anna Ardin, två av rapportens författare, nyligen i USA och talade utifrån sin forskning. – Vi är fredlösa, säger Bergman till Insikt24.

I en debattartikel i Uppsala Nya Tidning skrev Helene Bergman och Carina Hägg att de i en rapport hängs ut som islamofober i text och bild tillsammans med bland andra terrorforskaren Magnus Ranstorp och den tidigare kommunpolitikern i Göteborg, Ann-Sofie ”Soffan” Hermansson. I rapporten, European Islamophobia Report 2021, som presenteras utförligt på Uppsala universitets hemsida, medverkar de tre svenska akademikerna Emin Poljarević, Anna Ardin och Mattias Irving.

LÄS MER: Svenska forskare och journalister hängs ut som islamofober av Uppsala universitet

Forskarna bakom det svenska bidraget till EIR-rapporten är Emin Poljarević, verksam som lektor vid Uppsala universitet inom religionssociologi och islamisk teologi och filosofi. Anna Ardin är doktorand vid Centrum för civilsamhällesforskning vid Marie Cederschiölds universitet. Mattias Irving, masterstudent i intellektuell historia, är redaktionschef för tidningen Dagens Seglora. Irving och Ardin är båda ledande i vänsterorganisationen Föreningen Hjärta.

Rapporten, som ges ut årligen och behandlar islamofobi i världen, publicerades i september 2022. I kapitlet som rör Sverige går det att läsa att det i vårt land finns en liten men inflytelserik grupp tankeledare bestående av politiker, journalister och akademiker som kommit att bli centrala för utvecklingen av islamofobi i Sverige. I rapporten, som Insikt24 tidigare skrivit om, publiceras ett foto på bland andra Helene Bergman, Carina Hägg och Magnus Ranstorp.

I rapporten diskuteras för svenskt vidkommande ”en snabb utveckling inom svensk politik och lagstiftning” och ett ”alltmer godtyckligt förhållningssätt från myndigheters och förvaltnings sida gentemot muslimska civilsamhällesgrupper och organisationer”. Författarna pekar också på en ”ständigt växande antimuslimsk radikalisering såväl på nätets ytterkanter som på de stora onlineplattformarna”.

”Under de senaste åren har islamofobiska narrativ snabbt nått in i den politiska huvudfåran, eftersom partier och medier över hela det politiska spektrumet har ägnat sig åt retorik där muslimsk närvaro i Sverige ses som en säkerhetsfråga, och efterlyst alltmer brutala eller drastiska åtgärder mot muslimska minoriteter. Ett nytt riktmärke för antimuslimsk retorik sattes våren 2022, när Kristdemokraternas partiledare uppmanade polisen att skjuta fler ’islamister’ efter upploppen som uppstod i samband med att en dansk högerextremist genomförde en serie publika koranbränder.”

Bergman menar att det som rapporten lyfter fram är fabricerad osanning och bara kan ses som förtal eftersom flera personer, däribland Helene Bergman, pekas ut som islamofober.

Bakgrunden till anklagelserna är den bok Den politiska rättegången. Kampen om yttrandefriheten som Bergman och Hägg publicerade 2021. Det är en faktabaserad bok som bygger på den rättsprocess som drevs mot den tidigare kommunpolitikern Ann-Sofie Hermansson 2020. Hon anklagades i ett enskilt åtal för förtal mot två muslimska kvinnor. Hermansson vann i såväl tingsrätten som i Hovrätten.

Efter att rapporten och dess innehåll blev känt kontaktades Uppsala universitet av Bergman och Hägg. Där mötte de inget gehör för att Uppsala universitet, genom att stå bakom islamofobrapporten EIR, skulle göra sig skyldiga till att sprida såväl falsk information som förtal samt utsätta de utpekade för obehag och framtida fara.

Två debattartiklar skrevs då vilka publicerades i Uppsala Nya Tidning. I december 2022 valde de bägge journalisterna och författarna att vända sig till polisen för att göra en anmälan om förtal. En polisanmälan, vilken Insikt24 tagit del av, upprättades den 27 december. Förundersökning inleds då det fanns ”anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats”, något som sedan omprövades med motiveringen att förtalsmålet inte faller under allmänt åtal och därför inte kommer att prövas.

Nu har saken utvecklats vidare, något som Helen Bergman som själv är journalist, skriver om:
”I Sverige är det numera grönt ljus att via en internationellt publicerad rapport islamofobförtala och sprida osanning om namngivna svenska journalister, författare, akademiker och politiker. Täckmanteln är att det är forskning trots att etikprövningstillstånd enligt etikprövningslagen saknas.”

Hon berättar att den myndighet som skall se till att etikprövningslagen följs slingrar sig ur sitt ansvar genom att slå fast att det aktuella kapitlet i EIR-rapporten inte är att betrakta som forskning. Därmed tar Överklagandenämnden för etikprövning, ÖNEP, inte sitt ansvar genom att inte behandla en överklagan. Därmed, menar Helene Bergman, bryter man mot etikprövingslagen genom att underlåta att skydda enskilda individer.

Om ÖNEP hade kommit till slutsatsen att Emin Poljarević, Anna Ardin och Mattias Irving faktiskt ägnade sig åt forskning hade dessa forskare kunnat dömas till bland annat fängelse enligt etikprövningslagen eftersom de inte hade sökt etikprövningstillstånd för sin forskning.

Trots oklarheterna kring om det är forskning som rapportförfattarna ägnat sig åt och publicerat, ligger materialet som underlag för en inbjudan till Berkeley universitet i USA. En källa uppger för Insikt24 att Mattias Irving och Anna Ardin var på plats under den konferens som International Islamophobia Studies and Research Association (IISRA) höll 5-7 maj där de gav sin syn på vad som händer på islamofobifronten i Sverige just nu.

Berkeley university bekräftar deltagande i konferensen som hölls 5-7 maj 2023. Foto: Faksimil/Twitter
Mattias Irving och Anna Ardin deltar i forskningskonferens i USA. Foto: Faksimil/Twitter

Senaste