Free Porn
xbporn
torsdag, 18 juli, 2024
torsdag, juli 18, 2024

Svenska forskare och journalister hängs ut som islamofober av Uppsala universitet

Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism på Uppsala universitet skriver på sin hemsida om en snabbt växande islamofobi inom svensk politik. En internationell rapport presenteras utförligt i vilken svenska forskare, journalister och politiker hängs ut på bild som islamofober. Forskare från Uppsala universitet är medförfattare till rapporten.

I en debattartikel i Uppsala Nya Tidning skriver Helene Bergman och Carina Hägg att de i en rapport hängs ut som islamofober på bild tillsammans med bland andra terrorforskaren Magnus Ranstorp och den tidigare kommunpolitikern i Göteborg, Ann-Sofie ”Soffan” Hermansson. I rapporten, European Islamophobia Report 2021, som presenteras utförligt på Uppsala universitets hemsida, medverkar tre svenska akademiker, däribland Emin Poljarević, forskare vid Teologiska institutionen (UU).

Bilden som publiceras i rapporten är en skärmdump från Ranstorps Twitterkonto. Den härrör sig från då Ann-Sofie Hermansson precis friats från anklagelser om grovt förtal. Inlägget på Twitter betonar att yttrandefriheten vunnit en principiell seger.

Firande av yttrandefriheten efter vinst i Hovrätten. Foto: Faksimil/Twitter

I rapporten diskuteras för svenskt vidkommande en snabb utveckling inom svensk politik och lagstiftning och ett alltmer godtyckligt förhållningssätt från myndigheters och förvaltnings sida gentemot muslimska civilsamhällesgrupper och organisationer, samt en ständigt växande antimuslimsk radikalisering såväl på nätets ytterkanter som på de stora onlineplattformarna.

”Under de senaste åren har islamofobiska narrativ snabbt nått in i den politiska huvudfåran, eftersom partier och medier över hela det politiska spektrumet har ägnat sig åt retorik där muslimsk närvaro i Sverige ses som en säkerhetsfråga, och efterlyst alltmer brutala eller drastiska åtgärder mot muslimska minoriteter. Ett nytt riktmärke för antimuslimsk retorik sattes våren 2022, när Kristdemokraternas partiledare uppmanade polisen att skjuta fler ”islamister” efter upploppen som uppstod i samband med att en dansk högerextremist genomförde en serie publika koranbränder.”

Vidare skriver man i rapporten ”de konservativa partierna har börjat samarbeta med det tidigare öppet fascistiska partiet Sverigedemokraterna” och att det ”riskerar en lång och pågående historia av aggressiv islamofobisk retorik och politik att bli legitim i många väljares ögon.”

De personer som figurerar på bilden i inlägget på Twitter får förmodas ingå i den lilla men inflytelserika grupp som nämns i rapporten. Denna grupp består, skriver man, ”av politiker, journalister och akademiker, vilka kommit att bli centrala för utvecklingen av islamofobi i Sverige idag. De får konsekvent uppbackning av sina partier eller institutioner och producerar material som fått signifikant inverkan på diskursen om islam och muslimer.”

Flera svenska myndigheter, däribland Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, pekas ut i rapporten som plattform för statsunderstödd islamofobi. Terrorforskaren Magnus Ranstorp har på uppdrag av MSB drivit forskningsprojektet ”Påverkan från salafism och salafistisk jihadism i Sverige”. Som ett resultat skriver författarna i rapporten att ”muslimer tystnar alltmer och jagas bort från den offentliga sfären på grund av utbredda anklagelser om extremism, och brist på politiska allierade.”

Även media omnämns där ”öppet islamofobiska nyhetssajter och mediekanaler får nu statliga subventioner avsedda för oberoende medier. Samtidigt har muslimska organisationer i det civila samhället allt svårare att hitta människor som är villiga att agera som deras talesperson, på grund av oro för deras personliga säkerhet samt starka negativa förväntningar på mediebevakningen av muslimska organisationer.”

De svenskar som skrivit delen om Sverige i rapporten är, utöver Emin Poljarević, Anna Ardin och Mattias Irving.

Senaste