tisdag, 28 juni, 2022
tisdag, juni 28, 2022

Urban Månsson

Uppladdningsfilter och censur på internet nu verklighet i EU

Syftar till att stoppa terrorism, men innehållsglidning befaras

Innehåll i åsiktsregister säljs på den öppna marknaden

Skulle kunna användas för att sortera ut personer vid arbetsansökan

Staten och EU sitter i samma båt, bekämpar humor

Ny myndighet varnar för farlig humor

Ett gemensamt europeiskt ID-system, ett hot mot friheten?

EU-kommissionens initiativ väcker farhågor