söndag, 20 november, 2022
söndag, november 20, 2022

Vecka 21 (2022)

Covid-19: Mot ett vaccinabonnemang för alla?

Dags för små barn att bli vaccinerade?

Europas pansarskyttefordon

Splitterskyddade fordon är en viktig kugge i en modern armé

Det rysk-ukrainska kriget: bakgrund, sammanhang och möjliga tendenser

Gregory Simons, forskare vid Uppsala Universitet, förklarar konfliktens rötter

Senaste