måndag, 26 februari, 2024
måndag, februari 26, 2024

Vecka 20 (2022)

Utbrott av apkoppor över hela världen

Spridningen förbryllar experterna

Läget på världsmarknaden för uran

Energikrisen kan förvärras ytterligare

Missilsystemen i Europa

Missiler blir allt viktigare i modern krigsföring

”Vi går mot krig som sömngångare”

Fransk politiker kritisk till hanteringen av krisen med Ryssland

Pensionerad turkisk amiral ifrågasätter visheten i Sveriges och Finlands anslutning till Nato

Vad kommer Turkiet få i gengäld för att släppa in Finland och Sverige i Nato?

Minskar ett svenskt Nato-medlemskap risken för krig?

Argumentet för Nato tycks inte baseras på förnuft

CHEGA – ett uppstickarparti i Portugal

Första gången ett parti av detta slag kommer in i portugisiska parlamentet

SD säger ja till Nato

Hänvisar till valkonferensens beslut

Utländska poliser kräver mer makt i Sverige

Nätverk för för fler utländska polischefer.

Senaste nytt om Partiet Nyans

Kontroverser i flera frågor

Vilket värde har försvarsgarantierna?

Sverige kastas in i Nato utan kvalificerad analys

Senaste