söndag, 25 februari, 2024
söndag, februari 25, 2024

Lagstiftning

Ordning eller anarkotyranni?

Den nya terrorlagstiftningen innebär både risker och möjligheter

Regeringen: deltagande i terrororganisationer blir straffbart

Allt stöd till terrororganisationer utom rena opinionsyttringar blir straffbart.

Anonyma kontantkort kan inte längre laddas

Simkortsmålvakter kringgår lagen.

Senaste