test
lördag, 13 juli, 2024
lördag, juli 13, 2024

Hovrätten friar läraren Ramadan Abdelall och hans fru – trots bevisad könsstympning

Tingsrätten dömde två föräldrar för att ha fört sina minderåriga döttrar till Egypten där de ska blivit utsatta för könsingrepp. Hovrätten anser det vara bevisat att flickorna har blivit utsatta för ingrepp, men väljer ändå att fria föräldrarna då de inte anser att det går att bevisa att könsstympningen skett efter att familjen flyttade till Sverige år 2010. Flickorna berättade om könsstympningarna för sina skolsköterskor, men under polisförhör ändrade de sig. Insikt24 har läst domen.

Familjen i fråga flyttade till Sverige permanent år 2010 där pappan blev anställd som lärare. Det framgår av domen att pappan, Ramadan Abdelall, fortfarande arbetade som lärare i en svensk skola under coronapandemin. År 2020 och 2021 berättade de båda flickorna för sina skolsköterskor att de hade blivit utsatta för ingrepp i de yttre könsorganen. En flicka berättade att hon var mellan sex och åtta år när ingreppet skedde, och den andra flickan uppgav att hon var sex eller sju år gammal.

Att flickorna har lämnat dessa uppgifter till sina skolsköterskor finns inte anledning att ifrågasätta.”, skriver Göta hovrätt i sin friande dom.

Efter att polisen fått information om de misstänkta könsstympningarna uppger dock flickorna i förhör att de i själva verket var betydligt yngre än vad de initialt uppgav till sjuksköterskorna:

”De första polisförhören med [flicka 1] och [flicka 2] hölls den 20 maj 2021. [Flicka 1] sa då att hon var omkring ett och ett halvt år vid ingreppet, att det skedde innan de flyttade till Sverige och att hon måste ha sagt fel till skolsköterskan om denna sagt att [hon] berättat att hon var sex år. Hon sa vidare att [systern] var omkring ett år vid sitt ingrepp. [Systern] sa i sitt förhör att hon var ”typ sju år” vid ingreppet, men att hon inte visste säkert. I ett senare förhör, som hölls i september 2021, sa [hon] att hon egentligen bara var några månader vid ingreppet och att hon sagt en annan ålder vid det första förhöret eftersom hon hade trott att hon skyddade sin familj om hon sa att hon var äldre.”

En av flickorna uppgav även till polisen att hon inte alls är könsstympad, vilket motsägs av flickans mamma, Heba Ahmed, som säger att dottern utsatts för ingreppet – men när hon var liten och familjen bodde i Egypten.

Flickorna skulle ha genomgått en läkarundersökning år 2021 för att utröna om de hade blivit könsstympade, men då de inte ville det kunde ingen undersökning genomföras.

”Stolta muslimer”

När polisen och socialtjänsten blir inkopplade i början av utredningen avlyssnas familjen, och ett samtal mellan Ramadan Abdelall och en vän spelas in. Pappan säger att barnen under utredningen sagt att de är ”stolta muslimer” och att de ”gör det här av egen fri vilja”. Hovrätten menar dock att samtalet ”inte endast” rör sig om könsstympning utan även om seder och traditioner i stort, och att det därför ”är svårt att dra några långtgående slutsatser av vad som sagts i samtalet.” I samtalet är parterna märkbart irriterade på integrerade muslimer som ”blivit smutsigare än svenskarna.”

Frias av hovrätten

Åklagaren pekade på att familjen i fråga vistats i Egypten under delar av den misstänkta brottsperioden, och rätten skriver att det ”finns omständigheter som talar för att ingreppen har skett under de tidsperioder som påstås i gärningsbeskrivningen.”

Man skriver dock att bevisningen inte är tillräckligt stark, och att det inte är uteslutet att ingreppen skett då familjen inte bodde i Sverige permanent. Rätten friar därför föräldrarna från brottsmisstanken om medhjälp till brott mot lagen med förbud mot könsstympning av kvinnor, även om en liberal nämndeman ville att föräldrarna skulle fällas.

Senaste