lördag, 20 april, 2024
lördag, april 20, 2024

Dan Ahlmark

Genomsyras västvärlden av rasism?

Dan Ahlmark kritiserar idén om strukturell rasism

Kritisk rasteori – de grundläggande tankarna bakom en ny rasism

Dan Ahlmark granskar anti-vit teoribildning

Vem är den sanna motståndaren till rasism?

Vilka utövar dödligt våld mot svarta?

Vänsterns moraliska underskott

GodhetssignalerandeYngre människor - och speciellt ungdomar – utnyttjar sociala media intensivt för att i sin kommunikation med vänner och likasinnade visa sina åsikt i många frågor – och därmed sin goda moral. Att visa att man tycker...

Kommer vi uppleva väpnat politiskt våld i Europa?

Vissa EU-länder har en lugn inrikespolitik, färre invandrare och några har regeringar, som syns vara brett populära (som Ungerns och Polens), och vilka systematiskt söker eliminera orsaker till stort missnöje. Minst en regering – Spaniens – är...

Bluffen ”alla människors lika värde”

Eftersom de socialistiska partierna i västvärlden de senaste decennierna stadigt har förlorat i inflytande så har många socialistledare förstått att enda sättet att bevara makten är att importera nya proletärer till sina länder. Det innebär fattiga från...