fredag, 19 april, 2024
fredag, april 19, 2024

Migrationsöverdomstolen: rätt att fortsätta hålla en icke-samarbetsvillig somalier i förvar i väntan på utvisning

I en dom i Migrationsöverdomstolen slås det fast vad som krävs för att en person som är dömd till utvisning på grund av brott skall få vara fortsatt förvarstagen efter 3 år och 9 månader. Domstolen skriver att ”det krävs att det pågår ett löpande, relevant och aktivt verkställighetsarbete utan längre avbrott och att det finns utsikter för att utvisningen kan verkställas inom överskådlig tid”. Åtgärden skall också, enligt domen, vara proportionerlig. Den dömde somaliern har försvårat verkställigheten genom att vägra samarbeta.

Det här innehållet är låst

Insikt24 existerar tack vare alla prenumeranter som vill att vi ska kunna fortsätta vårt arbete. Bli prenumerant och hjälp oss bygga en ny generation media som är rak, snabb, analytisk och som kan utmana ut etablissemangets medier och fake news.

 

Klicka här för att prenumerera och få tillgång till exklusivt material

Logga in på ditt konto här.

Senaste