måndag, 26 februari, 2024
måndag, februari 26, 2024

Irakiern Ali Hadi Qasim Qasim åtalad för mord i Kristianstad – fel person sköts

Den 16-årige irakier som i somras häktades för mordet på Muntazar Ali i Kristianstad åtalades på onsdagen för mord, försök till mord samt förberedelse till mord. Ali, med påstådd koppling till det kriminella Challan-nätverkeI, var dock inte det tilltänkta offret. I samma mål är ytterligare tre personer åtalade för anstiftan respektive medhjälp till gärningarna.

Det var den 7 juni som den 25-årige Muntazar Ali sköts ihjäl på Lyckans höjd i Kristianstad med en modifierad startpistol av märket ISSC, kaliber 9 mm. Skottet träffade Muntazar Ali i bröstet och enligt stämningsansökan har det ”penetrerat lungorna, den övre hålvenen och aorta vilket orsakat rikliga inre blödningar”.

Med samma vapen försökte Ali Hadi Quasim Quasim även skjuta Ahmed Badran som befann sig på samma plats. På grund av ett eldavbrott avlossades dock inte vapnet som skall ha varit riktat mot Badrans huvud.

Under utredningens gång har det visat sig att den person som sköts ihjäl inte var det tilltänkta offret. Den person man hade planerat att beröva livet på heter Salim El Yasir. Han är född 1994 och har själv en brottskarriär med ett 15-tal domar för bland annat narkotikabrott, brott mot knivlagen, misshandel, bilstöld och olovlig körning.

”Mordet grundar sig i en konflikt mellan rivaliserande gäng i Kristianstad”, skriver Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. ”Vi är nöjda med att vi har kunnat driva en förundersökning som leder till att vi kan åtala både utföraren och anstiftarna”, säger senior åklagare Marie-Louise Holmberg, som varit förundersökningsledare tillsammans med senior åklagare Johan Eriksson.

Ali Hadi Qasim Qasim är inte sedan tidigare känd av polisen. Han skall ha förmåtts att begå mordet och mordförsöket den 7 juni samt försetts med såväl vapen som fortskaffningsmedel av Simon Tallmar och Christoffer Jörgensen som nu står åtalade för anstiftan till mord. Ytterligare en person, Mostafa Ahmad Sharidi, åtalas samtidigt för medhjälp till mord genom att tillsammans med Tallmar och Jörgensen styrka Qasim i sitt uppsåt och förse honom med det vapen som användes.

Simon Tallmar och Christoffer Jörgensen som är hemmahörande i Kristianstad är bägge sedan tidigare dömda för bland annat flera fall av narkotikabrott. De har, enligt åklagaren, ”tillsammans och i samförstånd anstiftat Ali Qasim genom att förmå honom att utföra ovan angivna mord i Kristianstad”

”Syftet med Christoffer Jörgensens och Simon Tallmars anstiftan har varit att Ali Qasim skulle döda Salim El Yasir. Ali Qasim misstog sig på person och dödade i stället Muntazar Ali. Christoffer Jörgensen och Simon Tallmar har genom sin gärning förmått, förberett och instruerat Ali Qasim och genom råd och dåd styrkt honom i hans uppsåt.”

Vidare i stämningsansökan som Insikt24 tagit del av uppges att ”Christoffer Jörgensen och Simon Tallmar har dels anvisat Ali Qasim ungefärlig plats och tidpunkt för var Salim El Yasir skulle befinna sig men där Muntazar Ali istället befann sig, dels har de anskaffat den el-sparkcykel Ali Qasim transporterade sig med till och från hans gärning och även upplåtit förvaringsplats åt denna el-sparkcykel, dels tillsammans med ytterligare en person anskaffa och förse Ali Qasim med den pistol och ammunition som han använde för att skjuta ihjäl Muntazar Ali.”

Var det tilltänkta offret, Salim El Yasir, idag uppehåller sig är oklart.

Senaste