test
torsdag, 20 juni, 2024
torsdag, juni 20, 2024

EU släpper ut insekter i våra livsmedel

Den 5 januari 2023 meddelade Europeiska kommissionen i sin officiella tidning att från och med den 24 januari, det vill säga 20 dagar efter tillkännagivandet, betraktas Buffalolarver (Alphitobius diaperinus) som ett nytt livsmedel i fryst och torkad form, pastaform och pulverform. Förra året meddelades ett liknande beslut avseende Hussyrsor (Acheta domesticus). Insikt24 presenterar hela listan med produkter där insekterna kan finnas.

De är på mångas läppar – insekterna. För somliga är det bokstavligt och för andra i protestform. Inte desto mindre är det ett faktum. Insekterna tar sig in på livsmedelsmarknaden med stormsteg. Europakommissionen ger nu Buffalolarven grönt ljus som nytt livsmedel.

Buffalolarven kommer att dyka upp på marknaden kanske där man minst anar. För den som inte vill konsumera insekter handlar det om att framöver läsa innehållsdeklarationer. Larven kan dyka upp som ingrediens i müslistänger, matbröd och portionsbröd, bearbetad spannmål och frukostcerealier (flingor), gröt, bakmix, torkade pastabaserade produkter, fyllda pastabaserade produkter, vasslepulver, soppor, spannmålsbaserade, pastabaserade rätter, pizzabaserade rätter, nudlar, snacks utom chips, chips, kex och brödpinnar, jordnötssmör, konsumtionsfärdiga smakrika smörgåsar, köttberedningar, icke köttbaserade motsvarigheter till mjölkprodukter, chokladkonfektyr samt, enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG för vuxna, i olika kosttillskott.

Buffalolarven, eller Mindre mjölmask, som den också kallas, är mycket lik den gula mjölmasken till utseende och uppskattning. Denna art har sitt ursprung i Afrika och Medelhavsregionen men kan nu hittas globalt, bland annat på platser där fjäderfä massproduceras. Denna art anses vara en av de primära skadedjuren inom fjäderfäindustrin på grund av dess förmåga att konsumera foder, skada fjäderfästallar (dvs larver som söker förökningsplats kommer att borra in i trä eller isolering för att förpuppas) och bära på olika patogener.

Hussyrsa (Acheta domesticus)

Även Hussyrsan i pulverform kommer att bli vanligare och finnas i en rad livsmedel och halvfabrikat. I regelverkets lista nämns andra proteinprodukter än icke köttbaserade motsvarigheter till köttprodukter (sic.), matbröd och portionsbröd, bageriprodukter, müslistänger och fyllda pastaprodukter, kex, pastabaserade produkter (torkade), soppor och soppulver, bearbetade potatisprodukter, baljlväxt- och grönsaksbaserade rätter samt pasta- eller pizzabaserade produter, snacks baserade på majsmjöl, ölliknande drycker, blandningar för alkoholdringar, nötter, oljeväxter och kikärter, såser, köttberedningar, icke köttbaserade motsvarigheter till köttprodukter, chokladkonfektyr samt frysta fermenterade mjölkbaserade produkter.

I regelverket framgår också att hela Buffalolarven är avsedd som livsmedel, inga delar tas bort. För såväl larven som hussyrsan gäller att en fasteperiod på minst 24 timmar krävs innan insekterna dödas genom frysning så att de kan tömma maginnehållet.

Inga vetenskapliga metoder finns för att avgöra risker
I sitt vetenskapliga yttrande konstaterade livsmedelsmyndigheten också att konsumtion av såväl Buffalolarven som Hussyrsan kan orsaka allergiska reaktioner hos personer som är allergiska mot kräftdjur och dammkvalster. Kommissionen skriver bland annat att ”på grundval av begränsade publicerade bevis för födoämnesallergi kopplad till insekter i allmänhet där konsumtionen av Acheta domesticus på ett inte helt entydigt sätt kopplades till ett antal fall av anafylaxi och på grundval av uppgifter som visar att Acheta domesticus innehåller ett antal potentiellt allergiframkallande proteiner, konstaterade livsmedelsmyndigheten i yttrandet att konsumtion av detta nya livsmedel kan orsaka sensibilisering mot proteiner från Acheta domesticus.”

I tillståndet som avser Buffalolarven skriver Kommissionen att man just nu utforskar sätt att utföra nödvändiga undersökningar om allergiframkallande egenskaper hos Alphitobius diaperinus-larver. Man har alltså inga vetenskapliga metoder på plats för att avgöra om konsumtion av larverna är ofarligt. Ändå skriver man att ”inga särskilda märkningskrav” bör införas.

Livsmedelsmyndigheten noterade dessutom att ytterligare allergener kan hamna i det nya livsmedlet om dessa allergener finns i det substrat som ges till insekterna. Det är därför lämpligt att Alphitobius diaperinus-larver i fryst form, pastaform, torkad form och i pulverform, som sådana och som livsmedel som innehåller dem, märks på ett lämpligt sätt i enlighet med artikel 9 i förordning (EU) 2015/2283.

Kosttillskott som innehåller Alphitobius diaperinus-larver i pulverform bör inte konsumeras av personer under 18 år, och därför bör det finnas ett märkningskrav för att på ett korrekt sätt informera konsumenterna om detta.

Förbehåll i kommissionens beslut
Avseende buffalolarven: Enbart företaget Ynsect NL B.V. får släppa ut Buffalolarven på marknaden i unionen. Det gäller under en period av fem år från och med den dag då denna förordning träder i kraft, såvida inte en senare sökande erhåller godkännande för det nya livsmedlet utan att använda de vetenskapliga data som skyddas i enlighet med artikel 3 eller med medgivande av Ynsect NL B.V.

Motsvarande förbehåll gäller för Hussyrsan. Det är bara företaget Fair Insects B.V. som under en period av fem år från och med det datum då förordningen trädde i kraft (2022) som får släppa ut detta nya livsmedel på marknaden. Fair Insects B.V. återfinns, för den som vill kontakta dem, på Industriestraat 3, 5107 NC Dongen, Nederländerna.

Denna artikel går inte in på det näringsinnehåll som respektive producent uppger. Däremot diskuteras i sammanhanget att det med insekterna följer bakterier och parasiter som är främmande för människokroppen. I respektive tillstånd hävdas förekomst av sådana men att de förekommer i små mängder. Bland annat anges aeroba mikroorganismer, coli- och salmonellabakterier och koagulaspositiva stafylokocker. Man nämner också i sammanhanget uppvisade halter av olika mykotoxiner, det vill säga gifter.

Länk till Europakommissionens officiella meddelande om tillstånd för Buffalolarven

Länk till Europakommissionens officiella meddelande om tillstånd för Hussyrsan

Senaste