test
torsdag, 20 juni, 2024
torsdag, juni 20, 2024

Dumpen inifrån – så är det att chatta med pedofiler

Jessica är fiskare för Dumpen.se. Engagemanget är ideellt och bygger på ett starkt driv för att skydda barn från vad en normal människa skulle säga är otänkbart och helt uteslutet – att planera och genomföra våldtäkter på unga flickor och pojkar. Insikt24 har exklusivt följt fiskaren Jessica som berättar om det enorma, mörka djup som döljer sig bakom Dumpens konfrontationer av pedofiler. – ”Det är som ett ständigt pågående övergrepp!”

Mobilen plingar till. Kvinnan mitt emot stelnar till och lyfter upp luren. Det var en avisering från den mobilapp hon använder för att chatta med pedofiler. Hon är fiskare för Dumpen.se. Pedofilerna kallar hon för gäddor. När de nappar och bestämmer träff med en förmodad minderårig person vet de inte att de har chattat med en vuxen person. Inte heller att de kommer att bli konfronterade av Sara Nilsson och Patrik Sjöberg.

Sara Nilsson och Patrik Sjöberg startade Dumpen.se 2021. Foto: Urban Månsson

Fenomenet Dumpen.se har på kort tid vuxit och dragit till sig stor uppmärksamhet. Det är en organisation som startades 2021 av just Sara Nilsson och Patrik Sjöberg där de tog sitt mångåriga engagemang i fråga om sexuella övergrepp mot barn till en ny nivå. Vi har följt och intervjuat fiskaren Jessica och kan presentera unikt material inifrån. Vad är det som rör sig där nere i djupet? Och inte bara vad avser fiskevattnen utan bakom kulisserna och inuti fiskarens själ.

Det är på blodigt allvar

Jessica har varit engagerad som fiskare en tid och har flera gånger lyckats få till möten i syfte att konfrontera de vuxna människor som förbereder och planerar sexuella övergrepp på minderåriga. Det är ett tidskrävande uppdrag och Jessica berättar att det i princip plingar i luren dygnet runt. Hon berättar hur ställd hon blev när hon började fiska. Det tog inte många minuter från det att hon skapade och lade upp sin första fiktiva profil på en kontaktsajt innan det började strömma in meddelanden från vuxna – män som helt enkelt ville förgripa sig på barn och som är beredda att göra rätt mycket för att lyckas i sitt uppsåt.

”För att lyckas måste jag skriva och bete mig som den unga flicka jag spelar”, säger Jessica. ”I min första karaktär spelade jag en trettonårig flicka med diagnos. Dessutom hade jag en syster på blott fyra år som jag lät bli del i sammanhanget. Det var många som skrev om sina fantasier och berättade i ord och bild vad de skulle vilja göra med de två små flickorna.”

Ofta tror dessa vuxna att de barn de planerar att förgripa sig på kan relatera till en normal, vuxen människas sexualitet. De kan exempelvis skicka bilder och filmer på sig själva, nakna, och tro att den lilla flickan eller pojken får lustkänslor. Inte sällan säger sig gäddorna vilja göra barnet en tjänst genom att ”hjälpa” den minderåriga att upptäcka sin sexualitet.

Att vara fiskare är ingen lek. Det är blodigt allvar. Och det är fullt fokus, inte minst då en chatt går in i sin slutfas och skall sys ihop så att det fysiska möte man hela tiden eftersträvar verkligen kan komma till stånd. Det är stundtals mycket avancerade logistiska, taktiska och tekniska operationer. Samtidigt som det i grunden bygger på att gäddan känner sig trygg och vågar dyka upp på den avtalade platsen. Det kan vara en hamburgerrestaurang längs en Europaväg eller på ett fik centralt i någon stad.

Ett ständigt pågående övergrepp

För att ytterligare gå in i rollen som barn berättar Jessica att hon ofta sätter sig på golvet då hon skriver med gäddorna. Helt enkelt för att kroppsligt sätta sig på en lägre nivå och komma i underläge.

Samtidigt är det inte den fiktiva 13-åringen som tillåts eller förmår planera en konfrontation. Det är den vuxna fiskaren tillsammans med Sara Nilsson, Patrik Sjöberg och flera andra i teamet. Det gör att man som fiskare hela tiden måste gå in och ur olika roller, hålla en mängd detaljer i huvudet och när som helst på dygnet kunna gå in i rollen som det förnedrade, manipulerade och utnyttjade barnet. ”Det är ju jag som känslomässigt är barnet. Detta sliter oerhört”, berättar Jessica:

”Så fort det plingar i luren väcks de känslor i mig som en riktig 13-åring bär på i motsvarande situation. Jag går in i rollen så hårt. Det är som ett ständigt pågående övergrepp.”

Vad är det då som händer i dig?
”Så fort det plingar i så väcks barnet. Vad är det han [gäddan] kommer att kräva nu, för att inte bli arg. Man vill ju vara till lags. Sedan går jag ur rollen och blir vuxen för att kunna analysera – samtidigt som känslan som 13-åringen har finns kvar i min egen kropp.”

”Jag har, genom mitt engagemang, förändrats som människa. Att se på världen med de nya glasögon man ofrivilligt får på sig – där vuxna människor begår bestialiska övergrepp och är beredda att betala för det – gör en cynisk och hård. Samtidigt känner jag en förtvivlan över den situation dessa barn tvingas leva i.”

Vad menar du med att vara till lags i detta – är inte det motsägelsefullt?
”Jag som barn måste vara till lags för att verka trovärdig – jag är ju en trasig 13-åring! – och för att gäddan inte skall tröttna. Gäddan drivs ju av den makt han har över mig som barn.”

Jessica berättar vidare att den makt som gäddan utövar; den förnedring som barnet utsätts för är en del i övergreppet.

Att sälja ett barn

När Insikt24 träffar Jessica skall hon precis genomföra ett telefonsamtal med en pedofil. Det i rollen som vuxen som har ett barn. Det visar sig vara en fullständigt bisarr situation som dessvärre är helt och hållet på riktigt. Pedofilen är, framkommer det, beredd att köra en lång sträcka för att få tillgång till barnet. Pris, tidpunkt och ramar – det vill säga vad som är tillåtet och otillåtet att göra under det timslånga övergreppet – diskuteras.

Plötsligt tar telefonsamtalet slut. Mannen i andra änden lägger på luren. Något fick honom att backa. Kanske var det för att han inte fick prata med flickan i förväg? Jessicas karaktär hade på det önskemålet svarat att ”hon vill hålla flickan ovetandes så länge som möjligt”.

”Det är inte lätt att veta exakt varför en gädda backar från ett möte. Men det händer hela tiden”, säger Jessica och fortsätter: ”Det är ett enormt adrenalinpåslag när det drar ihop sig till konfrontation. Och minsta lilla felsteg eller felsägning som gör att gäddan inte känner sig säker kan få avancerade upplägg och planer att spricka.”

Att orka vara mamma i verkligheten

Under vårt samtal plingar det ständigt i Jessicas mobil. Samtidigt ringer det i hennes privata lur. Det är sonen som vill prata. Plötsligt skall Jessica vara mamma i den riktiga världen. Sonen, som är införstådd med att mamma är engagerad i Dumpen, hör att det plingar och frågar om det är gäddfiske på gång. ”Ja, säger Jessica, jag är helt inne i det, vi får prata senare”. Jessica lägger till att när hon är så fokuserad försvinner allt annat. ”Det är så att när det är som mest intensivt blir jag lätt arg. Även om min närmsta omgivning har full acceptans för det jag håller på med, är det något som märks”, säger hon.

Frustrationen i dessa sammanhang är påtaglig. Den ilska hon känner gentemot pedofilerna rinner ibland över, berättar hon. Vid ett tillfälle, drar hon sig till minnes, fick telefonluren ta emot så pass mycket hårda ord att appen Kry startade av sig själv.

Elektrisk stämning inför en konfrontation

”Tillfredsställelsen när vi får napp och sedan lyckas konfrontera en gädda är enorm”, berättar hon. Jessica har varit med själv vid konfrontationer och har med egna ögon men på håll sett Sara och Patrik ställa gäddan mot väggen. Deras reaktioner kan vara mycket olika och handla om allt från flykt till förnekelse. ”Klart är, säger Jessica med ett illa dolt leende, ”att deras liv inte kommer att se ut som vanligt i framtiden”.

Ju närmre konfrontationen man kommer ökar kraven på barnet. För att då faktiskt lyckas få till ett fysiskt möte måste dessa krav tillgodoses så långt det är möjligt. Ett exempel kan vara att gäddan vill se nakenbilder. Helt enkelt bilder på barns underliv.

Urladdning och återhämtning

Insikt24 var vid ett tillfälle med under de sista skälvande timmarna inför en konfrontation. Det var in i det sista mycket osäkert om gäddan skulle dyka upp som avtalat. Sara och Patrik var på platsen för mötet. Fiskaren stod i kontakt med dem och chattade samtidigt med gäddan som, påtagligt nervös, begärde att få se fler bilder och höra flickans röst för att känna sig lugn. Hela Dumpen-teamet följde situationen och stod beredda att rycka in med hjälp på olika vis. Stämningen i rummet var elektrisk då skeendet svängde fram och tillbaka. Ett tag såg det ut som att allt skulle skita sig men när varken gäddan eller Sara svarade på meddelanden längre, förstod Jessica att de just, precis då konfronterade gäddan. När det väl stod klart rådde inga som helst tvivel om vad leendet i ansiktet betydde. Hon sträckte upp armarna i luften i en segergest: ”Vi gjorde det! Jag gjorde det!”

När sedan adrenalinet är ur systemet och den omedelbara euforin har lagt sig, kan fiskaren pusta ut. Kanske pensionera sin karaktär och ge sig själv en stunds vila. Återhämtningen är något fiskarna pratar mycket med varandra om. Men det går inte att undvika att fisket – jakten – ger en kick. Jessica berättar att det lätt uppstår ett tomrum som nästa karaktärs jakt måste få fylla.

Dubbla känslor

Jessica, som egentligen heter något annat, har flera parallella chattar i gång med karaktären som säljer det treåriga barnet. Hon berättar om en av dem där pedofilen plötsligt drar sig ur med motivationen att en treåring är lite för ungt. Känslan då, berättar Jessica, väldigt dubbel. Dels är det känslan av att den potentielle förövaren tagit sitt förnuft till fånga och säger nej till detta barn, dels känslan av vanmakt eftersom hon misstänker att samme person i stället ger sig efter en tolvåring och att det då kanske inte döljer sig en fiskare bakom.

Gäddorna som lurar i vassen

De upplevelser en fiskare som Jessica får från sitt fiskande är verkliga. Det är samma psykologiska mekanismer som drabbar henne via sin karaktär som ett riktigt barn utsätts för. Många av gäddorna har varit verksamma i många år och lärt sig av sina egna erfarenheter hur de skall manipulera sina offer. Ett tillvägagångssätt är att inledningsvis vara mjuk och vänlig med ambitionen att vilja inleda en kompisrelation. Nästa steg, för att knyta offret till sig, kan vara att försöka förmå den unga flickan eller pojken att skicka bilder på sig själv. När väl det är gjort har det börjat byggas upp en skam som gäddan plötsligt kan använda till sin fördel: ”Berättar du för någon så visar jag dina bilder för dina föräldrar!”

Andra tillvägagångssätt är att locka med pengar eller kläder. Gäddorna kan vara riktigt duktiga på att läsa av de unga offren för att avgöra vad de faller för. Man kan fråga sig vad en 12–13-årig flicka har att göra på kontaktsajter över huvud taget. Men svaret är inte svårare än att somliga av dessa unga personer är väldigt nyfikna på vuxenvärlden. Är det då dessutom så att de känner sig ensamma eller lever under trassliga familjeförhållanden är det inte svårt att förstå känslan i att plötsligt träffa en vän som förstår och som vill hjälpa och stötta. I utbyte mot att få förgripa sig på dem.

Jessica berättar att för hennes och alla andra fiskares del handlar det om att se igenom detta och samtidigt spela med. Det är den vuxna fiskaren som måste göra analysjobbet och fatta taktiska beslut hur kontakten med gäddan skall utvecklas. Men det är den unga karaktären som måste genomföra dem. Dessutom på ett så trovärdigt sätt att gäddan verkligen upplever situationen som sanningsenlig.

”Man kan ha kontakt med flera gäddor samtidigt. Ibland med olika karaktärer. Då gäller det verkligen att hålla isär personer, platser och verkligen komma ihåg vad som sagts tidigare. Mitt knep är att i chattarna ligga så nära sanningen som möjligt och att hänga upp karaktären och hennes liv på riktiga saker”, avslöjar Jessica.

Chatt med en gäddda. Foto: Skärmdump/Dumpen.se
Chatt med en gädda. Foto: Skärmdump/Dumpen.se

Det är ett lagarbete

En omistlig del i engagemanget är det team som utgör Dumpen. Ingen vill berätta hur många fiskare det finns och man är mycket förtegen med exakta arbetsmetoder. Klart är ändå att det finns en enorm kompetens på en mängd områden. Alla, var och en med sina uppgifter, är lika engagerade, berättar Jessica. ”Även om vi själva har stöd i exempelvis familjen, är det ingen annan som fullt ut kan förstå vad det är vi som fiskare upplever – hur det sliter. Därför är stödet i gruppen ovärderligt”, säger hon.

Du nämnde din förvåning över mängden kontaktförsök då du först började fiska. Hur många var det och vad drar du för slutsats av det?
– Jag kunde ha flera hundra oöppnade meddelanden från olika personer i de olika karaktärerna. Beroende på vilken plattform jag är på, ser det likadant ut än idag. Jag känner också igen flera av dem. Samma personer har dykt upp i mina olika karaktärers flöden.

– Jag blev förvånad över hur många individer det handlar om som är ute och letar efter barn. Och alla rör ju sig inte där jag är. Det är ett stort mörkertal.

Vem som helst, var som helst

Jessica har av egen erfarenhet märkt att pedofilen kan vara i princip vem som helst: Man som kvinna; ung som gammal. De finns överallt. Därför, berättade hon vid ett tillfälle, är hon lite rädd för att det plötsligt skall dyka upp någon man känner i någon chatt – en kompis, grannen eller en avlägsen släkting.

När Insikt24 en kväll i januari pratar med Jessica för att stämma av en detalj visar det sig att hon på nytt är mitt uppe i vad som under morgondagen kan bli två nya konfrontationer. Det är fokus. Hennes närvaro är fullständig då hon växlar mellan chattarna med gäddorna och ta skärmdumpar som sedan publiceras på nätet.

Var i Sverige dessa konfrontationer kommer att ske är så klart hemligt och kan bara ses i efterhand på Dumpens hemsida. Likaså vilka fula fiskar det handlar om. Det kan vara var som helst i Sveriges avlånga land och det kan, som sagt, handla om precis vem som helst.

Senaste