lördag, 25 maj, 2024
lördag, maj 25, 2024

Zainab Sattar Rustums kriminella bakgrund före utpressningen av Kjell Jansson (M)

Zainab Sattar Rustum är kvinnan som står åtalad för att ha utpressat riksdagsledamoten Kjell Jansson (M) på totalt 65 000 kronor. Rustum har en omfattande kriminell bakgrund och är bland annat dömd för grov misshandel, olaga frihetsberövande, våld mot tjänsteman och flera fall av narkotikabrott. Insikt24 går i detalj igenom Zainab Sattar Rustum alla domar.

Det har under den senaste tiden uppmärksammats att Moderaternas riksdagsledamot Kjell Jansson hamnat i en rättsprocess med en 27-årig kvinna vid namn Zainab Sattar Rustum, där Jansson utreds för sexköp och Rustum står åtalad för försök till grov utpressning och grov utpressning. De båda hade träffats tillsammans med en väninna till Rustum och gått hem till moderatpolitikern Janssons lägenhet. Där hade väninnan till Rustum tagit en bild på när Jansson utförde oralsex på Rustum, något som senare ska komma att användas som utpressning mot Jansson. Efter träffen hade Jansson dessutom fört över 5000 kr till Rustum via Swish, vilket är huvudanledningen till att moderatpolitikern nu utreds för sexköp. Men Rustum nöjde sig inte med de 5000 kronorna som Jansson först swishade, utan krävde mer och mer pengar, sammanlagt uppemot 65 000 kronor, vilket till slut gjorde att Jansson kände sig tvingad att kontakta Säpo och anmäla Rustum för utpressning.

Zainab Sattar Rustum kriminella bana började redan innan hon hunnit bli myndig. I början av 2012 dömdes Rustum för stöld, vilket resulterade i ungdomstjänst. Efter att Rustum blivit myndig dömdes hon först 2015 för snatteri och brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål. Den 28 januari hade Rustum olovligen tagit varor för ett värde på 158 kronor på butiken ÖoB i Göteborg. Några månader senare ertappades Rustum på allmän plats med kniv i Göteborg. Båda gärningarna erkände Rustum att hon begått. Påföljden för dessa brott blev 80 dagsböter à 50 kr. Rustum blev dock vid denna rättegång friad från en åtalspunkt. Enligt stämningsansökan hade Rustum nämligen den 6 mars 2015 tillsammans med en kvinna, som Rustum senare kom att misshandla, stulit från Hemköp till ett värde av 596 kronor. Men vittnesmålet mot just Rustum ansåg inte tingsrätten med klarhet kunna binda henne till gärningen. I stället dömdes endast den andra kvinnan för snatteri.

Andra gången Zainab Sattar Rustum ställdes inför rätta efter att ha blivit myndig, var när hon blev dömd av Göteborgs tingsrätt till misshandel och olaga frihetsberövade. Den här gången hade Rustum gjort sig skyldig till två fall av misshandel. I det ena fallet hade Rustum misshandlat en kvinna i början av 2016 på Slottskogens vandrarhem i Göteborg. Rustum hade sparkat kvinnan på knäna och/eller rivit målsäganden på ena armen och målsäganden fick på grund av detta smärta, blånader och rivmärken. I det andra fallet hade Rustum tillsammans med en annan person i slutet av 2015 misshandlat den kvinna som Rustum tidigare under året misstänktes för att ha stulit saker ihop med på Hemköp. Rustum hade vid misshandelstillfället tagit ett strypgrepp och börjat utdela flera slag mot målsägandens huvud, vilket gjorde att målsäganden åsamkades både smärta och bulor med anledning av slagen mot huvudet.

Olaga frihetsberövade dömdes Rustum till eftersom att hon med två andra personer hade kidnappat samma kvinna som hon tidigare misshandlat, och under knivhottvingat kvinnan att lämna sin lägenhet och följa med i en bil med de tre gärningsmännen. Målsäganden ska enligt egen utsago under bilfärden ha gråtit och varit panikslagen. När de väl kom fram till Askimsbadet i Göteborg klippte eller skar en av gärningsmännen av håret på målsäganden som sedan även fick mottaga sparkar mot både kroppen och huvudet. Målsäganden tvingades sedan även att ta av kläderna och då passade Rustum på att fotografera målsäganden när hon var naken. Rustum ska sedermera också ha hotat att sprida dessa bilder på den nakna målsäganden på nätet.

Påföljden för Zainab Sattar Rustum för olaga frihetsberövade och de två misshandelsfallen bedömde tingsrätten motsvara ett straffvärde på fängelse i ett år och två månader. Hovrätten höll med om den bedömningen och skrev bland annat att ”de brott som Zainab Rustum har gjort sig skyldig till är av sådan art och har sådant straffvärde att annan påföljd än fängelse kan bli aktuell endast undantagsvis”. Rustum blev även tvungen att betala skadestånd till de båda målsägandena.

År 2018 kom Zainab Sattar Rustum att dömas för en rad olika brott, vilket var grov misshandel, vållande till kroppsskada, förgripelse mot tjänsteman, hot mot tjänsteman, våld mot tjänsteman, olaga hot, och narkotikabrott. Åklagaren hade dock väckt nio åtal mot Rustum och det ena var försök till mord, i andra hand synnerligen grov misshandel. I gärningsbeskrivningen hade åklagaren beskrivit att Rustum försökt mörda sin dåvarande pojkvän genom att ha riktat ”ett hugg mot hans överkropp med en kniv” och hugget ska ha träffat ryggen, vilket gjort att en sårskada uppkommit och orsakat blödning samt smärta.

Tingsrätten skrev i sin bedömning att pojkvännen tidigare hade blivit dömts för misshandel mot Rustum, vilket är en av anledningarna till att deras relation ska ha kantats av konflikter. Vid tillfället då den grova misshandeln från Rustum skedde möttes Rustum och pojkvännen, enligt de båda, av en slump den 18 november 2017 på Centralstationen i Göteborg. Efter att en hetsig diskussion uppstått mellan paret tog Rustum fram en kniv, som Rustum ofta bar runt på eftersom att hon ansåg sig ha flera ovänner och därför behövde kunna försvara sig. Väl när Rustum tagit fram kniven högg hon pojkvännen bakifrån i skuldran, enligt vad Rustum själv sagt var dock tanken att hugget skulle träffa pojkvännen i armen. Skadorna blev så pass allvarliga för pojkvännen att han tvingades att åka in till sjukhus, men ansågs däremot inte vara livshotande. Tingsrätten bedömde att det inte fanns tillräckligt styrkt att Rustum haft uppsåt att beröva pojkvännen livet och ansåg därmed att grov misshandel var mer korrekt benämning på gärningen. Således dömdes Rustum till grov misshandel.

Vållande till kroppsskada gjorde sig Zainab Sattar Rustum skyldig till efter att hon i april 2017 på en restaurang i Torslanda i Göteborg smällt igen en dörr så att en främmande mans fingrar kommit i kläm, vilket orsakat ”två avklippta fingertoppar”. Rustum hade klagat på kvalitén på restaurangens mat, något mannen tillsammans med sitt sällskap hade reagerat negativt på, och påpekat att de inte uppskattar den formen av attityd. Rustum valde att lämna restaurangen i ren ilska och i samband med det smällde hon igen dörren, trots att mannen med sällskap gick precis bakom. Två av mannens fingrar kom därför i kläm och hans fingertoppar slets av på grund av den kraftiga smällen från dörren som Rustum orsakat. Zainab Sattar Rustum blev dömd till att betala skadestånd till mannen på sammanlagt 19 000 kronor.

Det tredje, fjärde och femte brottet som Zainab Sattar Rustum dömdes till var förgripelse mot tjänsteman, våld mot tjänsteman och hot mot tjänsteman. Förgripelse mot tjänsteman gjorde sig Rustum skyldig till efter att hon spottat en kriminalvårdare i ansiktet, något som skedde när Rustum satt häktad 5 juli 2016. Kriminalvårdaren bedömdes av tingsrätten enligt rådandes praxis ”tillerkännas skadestånd avseende kränkning för med 5000 kr”.

Våld mot tjänsteman grundade sig i att Rustum slagit en kriminalvårdare på överarmen och klämt åt runt kriminalvårdarens lår i samband med att Rustum skulle transporterats till och från en rättegång den 27 maj 2016. I samma veva hotade även Rustum kriminalvårdaren med att säga att hon ”skulle plocka” kriminalvårdaren och hennes familj. För båda gärningarna bedömde tingsrätten att ett skadestånd på sammanlagt 6924 kr plus ränta var rimligt för kriminalvårdaren att få av Rustum.

Den 19 mars 2017 hotade Zainab Sattar Rustu en kvinna genom att skriva meddelandena ”kommer slå sönder dig bara så att det vet”, ”ska spräcka ditt ansikte ska jag göra. bryta dina ben. ska göra dig blå och lila”. Tingsrätten bedömde att Rustum gjort sig skyldig till olaga hot i tre fall och skadestånd på 10 000 plus ränta ansågs vara rimligt för Rustum att betala till målsäganden.

Narkotikabrott, det sjunde brott som Zainab Sattar Rustu denna gång dömdes för, kom hon att göra sig skyldig till när hon, i samband med den grova misshandeln av pojkvännen, greps med en väska innehållande narkotikaklassade preparat. I väskan fanns det 347 tabletter Aprazolam á 1 milligram vardera, 1004 tabletter Tramadol á 225 milligram och 7 tabletter Dizaepam á 5 milligram.

Påföljden för alla dessa brott ansåg tingsrätten motsvara ett straffvärde på fängelse i två år och sex månader. Detta eftersom att den grova misshandeln ansågs ha ett straffvärde på två år och tre månader, medan våld och hot mot tjänsteman ansågs motsvara två månader, narkotikabrottet en månad och de olaga hoten ett straffvärde om sammantaget fängelse i två månader. Brotten vållande till kroppsskada och förgripelse mot tjänsteman ansågs dock ligga på bötesnivå. Med tanke på ”brottslighetens höga värde” tyckte inte tingsrätten att annan påföljd än fängelse kunde bli aktuellt för Rustum. Hovrätten ändrade dock senare fängelsestraffets längd till ett år och nio månader, bland annat eftersom att hovrätten ansåg att den grova misshandeln motsvarade ett lägre straffvärde än vad tingsrätten kommit fram till.

2020 var det återigen dags för Zainab Sattar Rustum att begå brott. Denna gång accepterade Rustum strafföreläggande för ringa narkotikabrott efter att hon 2019 ertappades med 0,26 gram kokain. Påföljden blev 120 dagsböter à 50 kr. 2021 dömdes Rustum återigen för ringa narkotikabrott då hon olovligen innehaft 1,65 gram cannabis 27 februari 2020 i Göteborg. Påföljden för Rustum blev 40 dagsböter à 50 kronor.

Senaste gången Zainab Sattar Rustum dömdes till ett brott var 29 juni 2021, då hon gjorde sig skyldig till överträdelse av myndighets bud efter att Rustum den 25 mars ”ej iakttagit myndighets bud genom att lyfta på polisens avspärrningsband och gå in på ett avspärrat område”. Rustum erkände gärningen och dömdes till 30 dagsböter à 50 kronor. Sammantaget har Zainab Sattar Rustum, efter att hon blivit myndig, dömts för snatteri, brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, misshandel, olaga frihetsberövade, grov misshandel, vållande till kroppsskada, förgripelse mot tjänsteman, våld mot tjänsteman, hot mot tjänsteman, narkotikabrott, ringa narkotikabrott och överträdelse av myndighets bud. Nu återstår det att se utgången av åtalet mot Rustum om försök till grov utpressning och grov utpressning mot Moderaternas riksdagsledamot Kjell Jansson samt utredningen mot Jansson om sexköp.

Senaste