Free Porn
xbporn
tisdag, 16 juli, 2024
tisdag, juli 16, 2024

Vad försvarar Försvarsmakten?

Att Försvarsmakten försvarar Sverige trodde nog de flesta. En ny annons från Försvarsmakten verkar dock tyda på att Försvarsmakten i stället försvarar en kulturradikal syn på sexualitet. Det finns anledning till oro.

Försvarsmakten, som fram till år 1974 hette Krigsmakten, syftar ytterst till att försvara Sverige. Även om den har vissa andra uppgifter, som att hjälpa till vid katastrofer och kriser, skulle den vara en skäligen meningslös institution, om den inte i första hand tjänade till detta. Den skulle inte göra skäl för sitt namn.

En ny annons från Försvarsmakten uttrycker dock ett helt annat syfte med Försvarsmakten. I den nya annonsen, där ett antal soldater i uniform poserar vid en Prideflagga, hävdas det i stället: ”En flagga värd att försvara. Vi försvarar mänskliga rättigheter, allas lika värde och vår rätt att leva som vi själva väljer.”

Den svenska flaggan har alltså bytts ut mot en Prideflagga och försvaret anses i denna annons försvara en viss uttolkning av mänskliga rättigheter, där så kallade HBTQ-rättigheter står i centrum. När blev detta försvarets huvuduppgift?

Budskapet är oroväckande. Det innebär att Sverige och det svenska folket inte har något egenvärde, att de inte försvaras för sin egen skull, utan i den utsträckning de lever upp till den ideologi som här förespråkas. Sverige blir ett instrument för en helt annan agenda.

”Wer Menschheit sagt, will betrügen“ (den som talar om mänskligheten vill bedra), sade Carl Schmitt. Fagra ord om mänskligheten har ofta använts historiskt för en totalitär agenda. De franska revolutionsarméerna utförde ett folkmord på kristna i Vendée under de mänskliga rättigheternas banér.

På ett paradoxalt sätt, trots allt tal om tolerans, riskerar en dylik förskjutning i Försvarsmaktens uppgifter att bli exkluderande. För Sveriges folk kan ha helt olika uppfattningar om sexualitet och familjesyn, utan att man för den skull bör ifrågasätta deras del i det svenska folket. Försvarsmakten skall skydda och försvara hela Sverige.

Att Priderrörelsen bara har stöd hos en begränsad del av svenska folket går att belägga empiriskt. En vetenskaplig undersökning från 6 länder, bland annat Sverige, visar att majoriteten av Pridedeltagare har sympatier till vänster. Högern känner sig inte representerad.

Vad står egentligen Pride för? Att säga att det står för tolerans för homosexuella, det vill säga att staten gör halt vid sovrumsdörren, är ett alldeles för begränsat svar. Homosexualitet avkriminaliserades redan 1944 och en strid om detta känns nu avlägsen.

Jag skulle i stället beskriva det som att Pride står för en kulturradikal syn på sexualitet, där all traditionell sexualitet kodas som negativ och där all icke-traditionell sexualitet kodas som positiv. En kartläggning av Pride-rörelsen visar att många fenomen, som också en stor andel vänstersympatisörer inte anser normala, till exempel sado-masochism, propageras för här. De ständiga pedofil- och övergreppskandalerna bör inte ses som någon anomali, utan som ett resultat av en osund miljö. Är det denna miljö eller det svenska folket som Försvarsmakten kämpar för?

Även om en annons inte i ett slag ändrar Försvarsmaktens uppgifter, finns det alltså skäl att bli orolig. Detta tyder på en försvarsledning som saknar grundläggande förståelse för sin uppgift. Det är bara ett av många tecken på att det så kallade värdegrundsarbetet blir viktigare än att försvara Sverige. De som verkligen bryr sig om och vill försvara det sanna Sverige, sanna nationalister som är beredda att dö för sitt land, blir bortsorterade i rekryteringsprocesser, till förmån för de som bryr sig om ”jämställdhet” och HBTQ.  

Till sist måste man fråga sig, vad försvarar egentligen Försvarsmakten?

Senaste