test
lördag, 15 juni, 2024
lördag, juni 15, 2024

Utökade coronarestriktioner från regeringen

Under dagens pressträff meddelade statsminister Stefan Löfven (S) att Sverige kommer införa utökade restriktioner för att bekämpa coronapandemin och den ökade smittspridningen av viruset. En av åtgärderna kan innebära svåra problem för nattklubbarna i landet – en begränsning av antalet gäster till maximalt 50.

– Nu ser vi till att det är slutfestat på nattklubbar, sade Stefan Löfven.

Under dagens pressträff med statsminister Stefan Löfven (S), inrikesminister Mikael Damberg (S), kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) och Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten meddelades om att man kommer införa utökade restriktioner.

För Sveriges del innebär detta utökade restriktioner för nattklubbar med en gräns på 50 gäster. Maxgränsen för sällskap på restauranger minskas till 8 personer per sällskap. Däremot höjs maxgränsen för idrottsevenemang och kulturevenemang från 50 sittande personer till 300.

Löfven inledde med att bekräfta att smittspridningsläget i världen och i Sverige gör att vi fortfarande kan hamna i en svår situation igen.

– Smittspridningen ökar i världen, även i Sverige. Vi kan inte utesluta att vi hamnar i en svår situation igen och alla måste göra sitt yttersta för att undvika det. 

Totalt har 108 969 personer smittats av coronaviruset SARS-CoV-2 i Sverige. Mängden smittade per dag har ökat kraftigt på senare tid i flera svenska regioner, där Stockholm, Uppsala, Skåne och Örebro har stuckit ut när det kommer till den ökade smittspridningen. Ytterligare ett dödsfall har registrerats det senaste dygnet och totalt har 5 930 personer avlidit av coronaviruset i Sverige.

”Slutfestat” på nattklubbarna

De nya skärpta reglerna för nattklubbar medger att maximalt 50 gäster tillåts, en regel som skall gälla tills den 31 maj nästa år. Det kommer sannolikt leda till att många nattklubbar tvingas stänga ner då besöksunderlaget kommer göra det svårt att dels locka besökare, dels kommer ekonomin bli mycket ansträngd för en lång tid framöver för klubbarna. Ett av motiven bakom det skärpta regelläget menas vara att det sänder en signal och både Mikael Damberg och Stefan Löfven kommenterade nattklubbarna.

– Läget är fortsatt allvarligt. Då duger det inte att springa omkring på fester, samtidigt som smittan ökar. Det är djupt oansvarigt, säger Mikael Damberg.

– För många brister, för mycket trängsel har rapporterats för många gånger från nattklubbar, säger Stefan Löfven.

– Här sliter sjukvårdspersonal dag och natt, då blir det respektlöst att samma personal slår upp kvällstidningar och ser bilder från fullpackade dansgolv. Det håller inte.

Idrottsevenemang och kulturevenemang får nya regler

Samtidigt höjs maxgränsen för gäster vid sittande arrangemang inom idrott och kultur från 50 personer till 300 personer. Det kommer dock tillsammans med specifika krav.

Samtliga 300 personer måste kunna sitta ned under hela evenemanget med minst en meters avstånd. Personer i samma sällskap får dock sitta bredvid varandra.

– Det kommer att gälla från och med den 1 november, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Om reglerna inte efterlevs kan regeringen tvingas sänka publiktaket till 50 igen. Men Löfven hävdar ett man har ett förtroende för att kulturen och idrotten skall kunna klara av dessa krav.

– Jag tror att kulturen och idrotten klarar det, om så inte skulle vara fallet kommer regeringen inte tveka att justera ned till 50 igen, säger Löfven.

Inreseförbud

Inreseförbudet till Sverige från länder utanför EU har förlängts ytterligare och förbudet gäller nu fram tills den 22 december 2020. Det tillfälliga reseförbudet infördes den 19 maj för att mildra effekterna av coronavirusets spridning och gällde inledningsvis i 30 dagar. Det har därefter förlängts vid ett antal tillfällen efter rekommendationer av EU-kommissionen.

Invånare inom EU har fortfarande rätt att resa in till Sverige, likaså invånare i Norge, Storbritannien, Schweiz, Liechtenstein och Island.

Stefan Löfven säger under pressträffen att han förstår att många är trötta på pandemin, men klargör att vi är långt ifrån slutet av pandemin. 

– Chansa inte, slappna inte av. Håll rekommendationerna.

Senaste