lördag, 13 april, 2024
lördag, april 13, 2024

Upphävandet av Roe v. Wade visar hur lyckat konservativt opinionsarbete ser ut

Upphävandet av Roe vs. Wade kom för många i Sverige som en stor överraskning. Men det är resultatet av ett långsiktigt konservativt opinionsarbete, ett utmärkt exempel på hur det är möjligt att få inflytande på riktigt.

Det är ännu för tidigt att utvärdera alla aspekter av Donald Trumps ämbetsperiod, men det står klart att den entusiasm som på vissa håll kunde uppbådas vid hans inval, inte stod i full proportion mot vad han faktiskt åstadkom. På ett område har han dock uppnått något vars betydelse de senaste dagarna visat sig i full dager – han har tillsett att Högsta domstolen till sin majoritet är konservativ.

Att detta var en medveten strategi från Trumps sida blev tydligt redan under valkampanjen 2016, då han med bistånd från intresseorganisationen The Federalist Society publicerade en lista på tänkbara, pålitligt konservativa domare. Trump hade sedan litet tur att han fick utse hela tre domare, men det bör inte på något sätt förminska hans insats. Det finns ingenting som säger att en annan republikan skulle ha nyttjat tillfället på detta sätt. Det visar inte minst att en förment konservativ domare, utsedd av George W. Bush, röstade mot upphävandet av Roe v. Wade.

Trump är inte någon stor tänkare, men han har den drivne entreprenörens känsla för att fånga upp olika saker som ligger i tiden. De konservativa juristerna i USA har bedrivit ett långsiktigt och effektivt lobbyarbete som under Trump bar frukt. Han var det medel, det instrument, som möjliggjorde att tanke också blev handling.

Nämnda The Federalist Society grundades 1982 och var tänkt att stärka de konservativa juristerna, i en tid då juridiken alltmer blev en arena för liberal aktivism. Det, och andra specifikt livsrättsorienterade initiativ, har gjort att frågan om att upphäva Roe v. Wade aldrig har dött. Det har funnits de som inte låtit sig drabbas av defaitism, utan förstått att framtiden inte är huggen i sten.

Liberaler tror ofta på något slags mer eller mindre uttalad framstegstanke. I likhet, men i allmänhet på ett mindre sofistikerat sätt, än filosofen Georg Wilhelm Friedrich Hegel, tror de att historien är ödesbestämd att gå mot en högre nivå av upplysning och förnuft. Även om historien aldrig upprepar sig håller inte en sådan analys för närmare granskning. Tvärtom är det ett stort antal fenomen som snarare går i cykler – en sådan sak är graden av formellt medborgerligt inflytande.   

Att den amerikanska Högsta domstolen 1973 fattade ett beslut, innebär alltså inte att det inte kan upphävas. Inställningen, som företrätts av chefsdomaren John Roberts, att domstolen tidigare beslut måste respekteras, skulle göra att konservativa alltid kommer att förlora. Självklart måste uppenbart ogrundade beslut kunna upphävas.

För Roe v. Wade är ingenting annat än skamlös liberal aktivism. Det finns ingen som kan tro att den amerikanska konstitutionen skulle vara ämnad att förespråka en abortliberal inställning. Varför skulle de amerikanska grundlagsfäderna ha hyst uppfattningar som ingen hade vid tiden? Alla sådana påståenden måste avfärdas som sofistik, dimridåer och rena lögner.

Högsta domstolens beslut bör ge konservativa råg i ryggen, det visar att man inte måste acceptera liberalernas senaste påhitt, att det går att vända en destruktiv utveckling. Det finns inget tvång att spela efter liberalernas regler.

Denna fråga belyser också en annan missuppfattning som verkar vara utbredd. En del som påstår sig ägna sig åt politik menar att det inte går att driva en politisk uppfattning, om det inte finns en majoritet för i en aktuell opinionsundersökning. Med sådana argument har Högsta domstolens beslut avfärdats, då det finns en knapp majoritet mot beslutet.

Problemet med argumentet är att majoritetsförhållandena knappast var sådana när domslutet i ärendet Roe v. Wade en gång föll. I stort sett alla stora liberala reformer har genomförts mot folkets vilja; de har först i efterhand vunnit acceptans. För att ta ett exempel: när Sverige förbjöd barnaga 1966 fanns det ett kompakt folkligt motstånd, men i dag är det svårt att hitta någon som offentligt vill stå för en sådan åsikt.

Att tro att majoriteten i samhället skulle vara djupt engagerade i politiska frågor är en uppenbar felsyn. Tvärtom accepterar många helt enkelt den etablerade uppfattningen och gör den till sin egen. Snart kommer därför med all sannolikhet upphävandet av Roe v. Wade ha vunnit bred acceptans. Också en hel del liberaler kommer säga att det är rimligt att delstaterna beslutar över en sådan fråga.

Politik handlar om att leda folket och i detta fall kan USA:s konservativa säga att de har gjort det framgångsrikt.

Senaste