Free Porn
xbporn
torsdag, 25 juli, 2024
torsdag, juli 25, 2024

Ungersk coronaspridning minimal – nu avvecklas undantagslagarna

Efter knappt två månader avvecklas nu den ungerska nödlagen som möjliggjorde snabbare smittskyddsarbete under kulmen av coronasmittan. Ingen av de västerländska, etablerade medier och politiker som påstod att lagen innebar att Ungern hade blivit en "diktatur" tycks i skrivande stund ha bekräftat att landet nu blir en "demokrati" igen.

Både under söndagen och måndagen testades 15 personer positiva för covid-19 i Ungern – den lägsta nivån sedan pandemin fick spridning i Ungern i mars. Som mest testades omkring 100 personer om dagen positivt i april. De senaste siffrorna kommer efter flera veckor av stegvisa lättnader av de restriktioner som infördes medan spridningen fortfarande var tilltagande. I dagsläget är det mesta öppet som vanligt igen i Ungern, men munskydd krävs i affärer och lokaltrafik.

I och med den begränsade spridningen så bedömer den ungerska regeringen nu att man inte längre har något behov av de undantagslagar som infördes den 30 mars och som gav regeringen möjlighet att fatta beslut som berör specifikt smittskydd utan att först behöva gå genom parlamentet. Trots att lagstiftningen röstades igenom av det ungerska parlamentet och när som helst kunde avskaffas av just parlamentet, och trots att den inte skiljer sig väsentligt från motsvarigheterna i Sverige och många andra länder, så anklagades den av de politiska etablissemangen i Västeuropa och Sverige för att vara “odemokratisk”.

Svenska Miljöpartiet gick så långt som att kalla Ungerns premiärminister Viktor Orbán för en “diktator” och påstod att han hade “suspenderat parlamentet”. När Exakt24 kontaktade Miljöpartiet så lovade man återkomma med faktaunderlag som stödde påståendena, men trots flera mail och telefonsamtal så har partiet fortfarande inte återkommit och man har heller inte förklarat sig på någon annan plattform. Expressen spekulerade i att de särskilda smittskyddslagen skulle gälla för evigt.

Men nu röstar alltså parlamentet om att avskaffa den tillfälliga smittskyddslagen – knappt två månader efter att den röstades igenom och efter att behovet av snabba smittskyddsbeslut inte längre bedöms kvarstå.

Exakt24 har ännu inte kunnat bekräfta några artiklar eller uttalanden från de av etablissemangets medier och politiker som tidigare hävdade att smittskyddslagen innebar att Ungern hade blivit en ”diktatur”, där de bekräftar att diktaturen nu avskaffas och demokratin återställs i Ungern. I Sverige är motsvarande undantagslag fortfarande i bruk, trots att den svenska regeringen till skillnad från den ungerska endast representeras med en minoritet av riksdagen.

Senaste