onsdag, 21 februari, 2024
onsdag, februari 21, 2024

Ungern vill inte längre tillåta muslimer att komma in i landet

Trots påtryckningar från Bryssel vill Ungern inte längre tillåta muslimer eller migranter att resa in i landet.

I samband med attackerna i Frankrike sade premiärminister Viktor Orbán att ungrare väl känner till muslimer eftersom de hade ockuperats av dem i över 150 år.

Han sade vidare att om ett land tillät dem inträde, måste det lära sig att leva med dem och deras religion. Det är därför som Ungern, trots påtryckningar från Bryssel, inte längre vill tillåta muslimer eller migranter att resa in i landet.

”Om vi inte vill se detta i Ungern, får vi inte släppa in dem”, förklarade premiärministern och tillade att förutom de få redan närvarande, ”vill vi inte släppa in nya, och särskilt vill vi inte vill tillåta invandrare att slå sig ned.”

Han sade att man inte bör tillåta Bryssel att tvinga regler på Ungern ”som vi inte vill ha och oundvikligen skulle leda till vår undergång”.

”Framtiden för afrikaner är i Afrika, och framtiden för ungrare är i Ungern. Vi hjälper dem genom att göra allt vi kan för att hjälpa dem att leva bättre i sitt land, men vi stöder inte att de kommer till Ungern”, sade han.

Orbán sade att Västeuropa måste acceptera att man skyddar sina gränser. Tidigare har livet varit lugnt och säkert men nu måste européerna frukta för sina nära och kära.

Han tillade att europeiska föreställningar om yttrandefrihet kan vara diskutabla, men det fanns verkligen ingen anledning för någon att döda människor i en kyrka, även om det hade funnits en legitim anledning. Orbán kan ha anspelat på det faktum att även om förintelseförnekelse är straffbart i många europeiska länder, är det inte olagligt att kritisera kristna eller muslimer.

”Det är en avskyvärd synd att ta livet av en annan människa bara för att den inte håller med dig”, sade den ungerske ledaren. ”Vi behöver en andlig grund från vilken suveränitet springer, vilket i Ungern är språket och kulturen.”

Å det ungerska folkets vägnar framförde Orbán sina kondoleanser till den franska nationen efter den muslimska terrorattacken i torsdags, enligt den ungerska nyhetsbyrån MTI.

”Dagens och de senaste veckornas attacker har tydligt visat att vår gemensamma europeiska kultur, livsstil och våra värderingar har blivit måltavlor för extremistisk terrorism”, påpekade Ungerns premiärminister.

Orbán försäkrade den franska statschefen om Ungerns stöd under dessa svåra timmar. ”Vi är redo att förena våra krafter för att skydda traditionella europeiska värderingar och den traditionella europeiska livsstilen”, skrev premiärministern i sitt kondoleansmeddelande.

Orbán har också krävt att Vera Jourova, vice ordförande för den Europeiska kommissionen, avgår.

”Enligt den vice ordföranden skapas det i Ungern en ’sjuk demokrati’, och dessutom förolämpade hon EU-medborgare av ungersk nationalitet genom att säga att de är oförmögna att bilda sig en egen åsikt. Dessa uttalanden är inte bara ett direkt politiskt angrepp mot Ungerns demokratiskt valda regering, något som har blivit vardagsmat, utan också en förödmjukelse för Ungern och det ungerska folket. Det förstnämnda är olämpligt, det sista är oacceptabelt.”

Han tillade att hennes uttalanden stod i strid med kommissionens roll som en neutral och objektiv institution, vilket är inskrivet i Lissabonfördraget. Det är ett flagrant brott mot principen om vänskapligt samarbete och förhindrar varje meningsfull dialog mellan Ungern och den vice ordföranden.

”De som bryter mot fördragen kan inte utge sig för att försvara rättsstaten och europeiska värderingar. Uttalandena av vice ordförande Vera Jourova är oförenliga med hennes nuvarande mandat, därför är hennes avgång nödvändig. Samtidigt avbryter den ungerska regeringen alla bilaterala politiska kontakter med henne”, meddelade Orbán EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

Senaste