söndag, 19 maj, 2024
söndag, maj 19, 2024

Tidigare CIA-chef tackar Gud för den djupa staten

Under McLauhglins tid som CIA-chef fabricerade myndigheten de bevis som möjliggjorde invasionen av Irak. Nu tackar han Gud för den djupa staten som anses ligga bakom riksrättsprocessen mot president Donald Trump.

Den djupa staten, “deep state”, är ett begrepp som kommit att användas frekvent under Donald Trumps tid som president, efter att konflikten mellan å ena sidan presidenten och hans stab, och å andra sidan aktivister och lobbyister inom och omkring myndigheterna, har synliggjorts. Denna typ av maktstruktur är snarlik vad som under kalla krigets dagar kallades för “staten inom staten” inom det kommunistiska Sovjetunionen, där säkerhetstjänsterna ansågs ha ett stort informellt inflytande över den utåt sett styrande centralkommittén.

Även i dagens USA menar kritiker att säkerhets- och underrättelsetjänsterna har en central funktion inom den djupa staten, som verkar utifrån en globalistisk och liberal agenda, samt i vapen- och oljebolags intressen bakom vilka mycket stora resurser läggs på lobbyism mot politiker, tjänstemän och makthavare. Kritiken mot den djupa staten går också ut på att den verkar utifrån en agenda som saknar demokratiskt mandat och att det därför heller inte spelar någon roll vad folk röstar på när en stor del av den verkliga makten inte kan röstas om.

Enligt Donald Trump ska den djupa staten ha försökt avsätta honom, men från vänsterliberalt håll förnekas att någon sådan maktstruktur ens existerar. Men Fria Tider har under söndagen rapporterat om hur den tidigare CIA-chefen John E. McLaughlin nu öppet erkänner den djupa statens existens.

– Tacka Gud för den djupa staten!, ska han ha uttryckt i samband med en paneldiskussion tidigare i veckan, vilket följdes av applåder från publiken.

Fria Tider påtalar att John McLaughlin var chef för CIA just under den period då säkerhetstjänsten fabricerade bevis över att Irak satt på massförstörelsevapen – en operation från säkerhetstjänsten som möjliggjorde USA:s invasion av Irak 2003.

Säkerhetstjänst mot president
Efter att den så kallade Muellerutredningen misslyckades med att belägga sina anklagelser om band mellan Donald Trumps kampanjorganisation och den ryska regeringen har nu istället en riksrättsprocess inletts mot presidenten. Detta efter att Trump lyfte de anmärkningsvärda omständigheterna kring när USA:s dåvarande vicepresident, Joe Biden, fick se sin son Hunter Biden kliva in i styrelsen för Ukrainas största gasbolag, Burisma Holdings, omedelbart efter den George Soros-backade statsomvävlningen i Ukraina 2014.

Hunter Biden, som saknade erfarenhet från branschen, har fått upp emot en halv miljon kronor i månaden i ersättning under de fem år han har suttit i styrelsen. Genomsnittslönen i Ukraina är cirka 4 000 kronor. Trump ska nu utredas för att ha lyft frågan med Ukrainas nye president Volodymyr Zelensky, efter att en anonym visselblåsare inom just amerikansk säkerhetstjänst läckt uppgifter om deras samtal.

Senaste