lördag, 20 april, 2024
lördag, april 20, 2024

Folk och försvar

Aron Emilsson (SD) på Folk och försvar: ”Sverigebilden har skadeskjutits”

Emilsson beskrev i sitt tal hur omvärldens syn på Sverige radikalt förändrats

Senaste