test
söndag, 14 juli, 2024
söndag, juli 14, 2024

Aron Emilsson

Aron Emilsson (SD) på Folk och försvar: ”Sverigebilden har skadeskjutits”

Emilsson beskrev i sitt tal hur omvärldens syn på Sverige radikalt förändrats

Senaste