lördag, 13 april, 2024
lördag, april 13, 2024

Svenska barn mobbas av muslimska skolkamrater för fläskkött, shorts och avsaknad slöja

I en förskoleklass i Haninge kommun har svenska skolbarn på sex år under en tid mobbats av sina jämnåriga, muslimska skolkamrater bland annat för att de äter fläskkött och bär shorts i det försommarartade vädret. Vuxna icke-muslimer får även utstå glåpord för att de inte bär slöja. Haninges ansvariga grundskolepolitiker tycks vara tämligen oinformerade, kommunens grundskolechef vill inte svara på frågor om omvänd rasism, och många föräldrar är nu upprörda.

Det hela tog sin början efter Valborgshelgen i och med att frilansjournalisten Joakim Lamotte blev kontaktad av några föräldrar till barn som gick i förskoleklassen på Kvarnbäcksskolan i den invandrartäta kommundelen Jordbro i Haninge, södra Stockholm. Föräldrarna hade fått ett e-brev med alarmerande information från personalen i förskoleklassen om att muslimska barn mobbade sina svenska skolkamrater för att de bär shorts och äter fläskkött.

Svenska mammor eller andra, icke-muslimska kvinnor har även fått ta emot nedvärderande kommentarer från de muslimska barnen för att de inte bär slöja. Men inte nog med det: det finns även ett utbrett problem med jihadistiska krigslekar bland de muslimska barnen som riktat sig mot svenskar, enligt informationen från förskolan.

I utskicket till föräldrarna där den uppenbart religiösa mobbningen beskrivs kan man läsa följande:

”En del barn har blivit retade för att de äter vissa livsmedel som fläskkött samt för deras kläder (exempelvis att de bär shorts eller att vuxna inte bär slöja). I skolan belyser vi allas lika värde oavsett religion, etnisk bakgrund, sexuell läggning, ålder, kön eller ursprung […] Vi vill informera er om vad som sker i grupperna just nu. Vi har haft problem med våldslekar som ofta går överstyr och även mobbning kring olika religioner.”

Brevet en första åtgärd
Utskicket till föräldrarna ser alltså Kvarnbäcksskolan som en första åtgärd för att få bukt med problemen. En förälder, Niclas Bergström, som både uttalat sig i sociala medier kring den religiösa mobbningen men även uttalat sig för Expressen ställer även upp för Nya Tider för en kommentar. Hans ena barn går på fritids i anslutning till förskoleklassen, och hans andra barn går i en klass över.

– Generellt tycker jag att förskolepersonalen gör ett fantastiskt arbete i sin vardag, säger han.

NyT: Tror du att ett brev till föräldrarna kommer att räcka så här långt?

– Hm, mycket tveksamt. Men jag vill också avvakta vad vi ska få veta på kommande föräldramöte.

Niclas Bergström berättar då att det ska hållas ett informationsmöte om mobbningssituationen inom två veckors tid.

Omvänd rasism
En annan mamma som uttalade sig till frilansjournalisten Joakim Lamotte gick däremot betydligt längre i sitt resonemang och ansåg att det hela är frågan om omvänd rasism:

– Det här är omvänd rasism. Jag blir chockad över att det här händer på min dotters skola, och det här beteendet kommer hemifrån. Hade rollerna varit omvända hade skolan, ansvariga chefer och politiker rivit upp himmel och jord. Nu nöjer man sig med att skicka ut ett brev lite försiktigt, och de här muslimska barnens föräldrar bryr sig nog inte om informationen – om de ens kan läsa den.

Även Niclas Bergström får frågan om han anser att det är omvänd rasism som nu pågår på Kvarnbäcksskolan.

– Jag tycker jag uttryckte mig ganska tydligt i kommentarsfältet till ett facebookinlägg. Jag vill inte få skit för det här.

Chefer och politiker duckar för frågan om rasism mot svenska barn
När Nya Tider når Pär Olsson, ansvarig grundskolechef i Haninge kommun vill han inte yttra sig om något som har hänt på Kvarnbäcksskolan.

– Du får prata med rektor Jannica Henriksson om det här.

Pär Olsson, ansvarig grundskolechef i Haninge. Foto: Linkedin

NyT: Men om det hade varit svenska barn som mobbat muslimska skolkamrater för deras matvanor eller sätt att klä sig, eller om svenska barn hade lekt vikingainspirerade krigslekar som riktat sig mot muslimer, hade skolan och du som ansvarig chef reagerat likadant som nu?

– Vad menar du!?

NyT: Jo, är det här inte omvänd rasism mot svenska barn?

– Det där kan jag och vill jag inte bemöta, hej hej!

Nya Tider når även en av Haninges högsta beslutsfattare när det gäller grundskolefrågor, nämligen miljöpartisten Sahir Drammeh, förste vice ordförande i Grundskolenämnden. Sahir Drammeh är uttalad muslim och rönte bland annat uppmärksamhet för att han och några andra, muslimska miljöpartister lät sig bjudas till Turkiet av det styrande islamistpartiet AKP. Sahir Drammeh var även på pilgrimsresa till Saudiarabien under år 2011, något han gärna berättade om inför andra miljöpartister.

”Viktigare att bekämpa islamofobin”
När Nya Tider frågar Sahir Drammeh om de muslimska jihadistlekarna riktade mot svenska ”otrogna” barn på Kvarnbäcksskolan i Jordbro säger han sig inte ha hört något om saken.

– Jag inte vet något.

Sahir Drammeh. Foto: MP

NyT: Men vad säger du som muslim om att dina trosfränders barn utsätter svenska barn och kvinnor för religiös mobbning? Är inte det rasism mot svenskar?

– Det där får stå för dig.

NyT: Men flera föräldrar har ju gått ut och vittnat om det här. Är det omvänd rasism eller inte?

– Det viktigaste är att bekämpa islamofobin.

Varken rektor Jannica Andreasson eller grundskolenämndens ordförande Maria Fägersten (S) har kunnat nås för en kommentar.

Senaste