test
torsdag, 20 juni, 2024
torsdag, juni 20, 2024

Svårare för globala företag och transgenderaktivism i Ungern

Multinationella handelskedjor åläggs en extra punktskatt i Ungern, vilket finansierar sänkta skatter på arbete. Och det biologiska kön man föds med blir nu även ens juridiska kön för resten av livet. EU måste därmed agera mot Ungern än en gång, menar nu ett politiskt aktivistnätverk som finansieras av George Soros.

Runt om i världen pågår omfattande politiska förändringar i kölvattnet av coronakrisen. Ungern är inget undantag och nu införs flera nya och kontroversiella lagar av regeringen Orbán. Bland annat blir en krislag om punktbeskattning av stora handelskedjor permanent. Skatten, på upp till 2,5 procent av den årliga omsättningen, har så höga gränsvärden för när den träder in att det i stort sett bara är globala företag som drabbas, skriver Law360 och nämner att bland annat Amazon, Wish och AliExpress kommer att drabbas.

Syftet med lagen är att “lägga bördan för den ekonomiska återhämtningen på företag som har mycket stora vinstmarginaler och som har kunnat säkra ett betydande marknadsövertag innan krisen”, förklarar den ungerska regeringens talesperson Gergely Gulyás.

Skatten påminner om de punktskatter som Orbáns regering införde för att hantera sviterna av finanskrisen 2008 och som även de riktades mot multinationella och globala bolag. Samtidigt som den nya punktskatten införs så sänks skatten på arbete från och med första juli, genom att arbetsgivaravgiften reduceras med två procentenheter till 15,5 procent. I början av året avskaffades också inkomstskatten för resten av livet för de kvinnor som har fött fler än tre barn och från nästa årsskifte planeras skattefriheten att utökas till att gälla alla kvinnor som har fött fler än två barn.

Biologiskt kön blir lag
En annan ny lag innebär att ett nyfött barns biologiska kön vid födsel blir klassat som dess juridiska kön för resten av livet, rapporterar CNS News. Med andra ord kommer man inte kunna byta juridiskt kön, utan får nöja sig med att man är man om man har manliga könskromosomer eller kvinna om man har kvinnliga. Detta har vållat upprörda känslor inom den europeiska HBTQ-rörelsen.

– Viktor Orbán använder covid-19-krisen för att dölja genomförandet av diskriminerande lagar som kommer ha förödande konsekvenser transgender-personer i Ungern, säger Greame Reid som är chef för HBTQ-rättigheter på Human Rights Watch, ett politiskt aktivistnätverk som finansieras av George Soros.

Enligt Human Rights Watch kommer detta leda till ökad diskriminering, trakasserier och våld eftersom lagen innebär att transgenderpersoners biologiska kön kommer framkomma i deras ID-handlingar och offentliga dokument.  Och nu kräver Soros-nätverket att EU än en gång agerar mot Ungern.

– Det är typiskt ur autokraternas handbok att konsolidera makt genom att attackera de mest marginaliserade. EU behöver agera, menar Reid.

I vintras kunde Exakt24 berätta att ungerska genusforskare har “flytt” till Sverige eftersom de inte längre får skattemedel i Ungern för att bedriva sin verksamhet. Linköpings universitet såg det dock som ett stort tillskott att få köpa denna “forskning” med svenska skattemedel istället.

Senaste