torsdag, 22 februari, 2024
torsdag, februari 22, 2024

”Spär på politikerföraktet” – Emelie Pilthammar om bakgrunden till folkomröstningen i Sölvesborg

Tillräckligt många namnunderskrifter har inkommit för att sölvesborgarna ska få folkomrösta om moderaten Kith Mårtenssons kraftigt höjda politikerarvode, detta meddelade Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Medborgerlig samling under en presskonferens i dagarna. Till Insikt24 säger Sölvesborgs tidigare kommunalråd Emelie Pilthammar (MED) att det var en självklarhet att kämpa för en folkomröstning, och att höga politikerlöner bara spär på politikerföraktet.

Efter valet valde moderaten Kith Mårtensson att höja sitt arvode avsevärt i Sölvesborg, något som fick Sverigedemokraterna, Medborgerlig samling och Kristdemokraterna att reagera. Mårtensson är kommunstyrelsens vice ordförande, och tidigare har en person i den rollen fått 20 procent av ett heltidsarvode. Numera är arvodet 100 procent och medför extra kostnader på 3,4 miljoner kronor under mandatperioden.

Tidigare styrdes Sölvesborg av det så kallade Samstyret, där bland annat Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Medborgerlig samling ingick. Efter valet 2022 valde dock Moderaterna, med Kith Mårtensson i spetsen, att hoppa av Samstyret och allierade sig istället med Socialdemokraterna. Nu är det Moderaterna och Socialdemokraterna som styr kommunen, och strax efter valet valde man att kraftigt höja sina egna arvoden, något som väckte starka reaktioner.

Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Medborgerlig samling tog i januari initiativ till en folkomröstning, och menade att arvodet för kommunstyrelsens vice ordförande skulle sänkas tillbaka till 20 procent. För att få till en folkomröstning om politikerarvodet behövdes 1 400 namnunderskrifter, och i dagarna meddelade partierna att man fått in över 1 800 röster.

Spär på politikerföraktet

En av de personer som varit engagerad i att få till en folkomröstning är Emelie Pilthammar, som tillsammans med Louise Erixon (SD) var kommunalråd i Sölvesborg år 2019. Pilthammar var tidigare engagerad i Moderaterna, med valde att hoppa av partiet till förmån för Medborgerlig samling. Till Insikt24 säger Pilthammar att det var en självklarhet att engagera sig i folkomröstningen:

– Vi har haft som en av partiets grundbultar sedan lång tid tillbaka att den politiska adeln måste motarbetas. Att politiker då höjer sin egen lön, dessutom med 400 procent, och media generellt låter det vara är en stark indikation på just politisk adel. Ingen annanstans kan du höja din lön på det sättet utan att granskas på djupet. För Medborgerlig samling var det därför en självklarhet att engagera sig i folkomröstningen, säger Pilthammar och fortsätter:

– Jag tror att händelser som denna ger människor med politikerförakt hopp om att det fortfarande finns ärliga människor inom detta. Höjda löner spär bara på föraktet.

På frågan hur Moderaterna och Kith Mårtensson har reagerat på de insamlade namnen svarar Pilthammar följande:

– Inte så bra. De väljer att se detta som ett personangrepp istället för en sakfråga. Det blir lättare att skjuta ifrån sig sakargumenten då!

Till SVT säger Kith Mårtensson att hon inte är förvånad över att oppositionen lyckats samla in så många namnunderskrifter:

– Det var förväntat, det var det verkligen. Det krävdes inte mer namnunderskrifter än Louise Erixon fick personkryss.

Nu ska frågan om folkomröstningen tas upp i kommunfullmäktige, men det krävs bara att en tredjedel av fullmäktigeledamöterna röstar ja för att den ska kunna hållas. Dock blir utslaget av folkomröstningen bara rådgivande.

Senaste