tisdag, 21 maj, 2024
tisdag, maj 21, 2024

Per Ossmer

Vilka är kurderna och vad vill de?

Erdogan saknar inte argument mot Sveriges Nato-inträde

Vem är krigsfånge?

Kriget i Ukraina har fäst uppmärksamheten på rubriceringen av deltagare i krig