test
lördag, 15 juni, 2024
lördag, juni 15, 2024

Dominique Venner

Civilisationskamp i Europa

Historien löper inte som ett vattendrag, jämnt och enkelriktat, prydligt omgärdat på ömse sidor. Dess gång bör snarare liknas vid havets och tidvattnets rörelse. Väldiga vattenmassor i rörelse, osynliga strömmar; vågor slår mot klippor och slungas tillbaka...