torsdag, 11 augusti, 2022
torsdag, augusti 11, 2022

Carl Johan Ljungberg

EU utvecklas i totalitär riktning

Beslut tas av "experter" utan diskussion och demokratisk förankring

Viktig pusselbit saknas när Sverige beslutar om Nato

Vilka idéer vägleder amerikansk utrikespolitik?

Hans Järta – en svensk Burke?

Carl Johan Ljungberg introducerar en i dag alltför litet uppmärksammad tänkare

En slavisk tragedi

Hur har vi hamnat här?

Esaias Tegnér – humanist med konservativa drag

Hur kan vi förstå Tegnérs idévärld?

Black Lives Matters grundare har inte blivit lottlösa

Är BLM ett sätt att tjäna pengar?