test
lördag, 15 juni, 2024
lördag, juni 15, 2024

Bo Solberg

Helgonskimmer över Ruriks ätteläggar

Betraktat ur ett längre perspektiv ter sig den långa svensk-ryska fientligheten närmast tragikomisk: För vem grundlade den första ryska statsbildningen, det som skulle komma att kallas Kievriket? Helt historiskt belagt är det inte, men det lär ha...