tisdag, 29 november, 2022
tisdag, november 29, 2022

Anton Stigermark

Konservatism, modernitet och radikalism

Vad händer med konservatismen om det inte finns något kvar att bevara?

Ett svenskt konservativt sinne

Den svenska debatten av i dag kan beskrivas som i hög grad polariserad. Det finns många stridsfrågor och konfliktlinjer som blir utgångspunkt för uppgörelser mellan olika politiska grupperingar och ideologiska läger. I allt detta kan man emellertid...

Jokern – en rebell utan syfte

Det är ännu en gång dags att tolka Batmans trogne ärkefiende Jokern. I sin fiendskap med Batman utses han vanligtvis till en representant för kaos, där Batman i kontrast till detta får representera ordning. Jokern vill riva...