test
måndag, 17 juni, 2024
måndag, juni 17, 2024

Skolplatser kan börja kvoteras

Idag lämnades betänkandet ”En mer likvärdig skola” till utbildningsminister Anna Ekström. I betänkandet föreslås bland annat att populära skolplatser ska kvoteras och att att möjligheten att köa sig till en bra skolplats tas bort.

2018 fick utredaren Björn Åstrand i uppdrag att hitta förslag till hur svensk skola kan göras göras mer jämlik och hur segregationen i skolvärlden ska minskas. Idag presenterades betänkandet.

– Vi har i dag stora kvalitetsskillnader mellan skolor, och det fortsätter att vara så att familjesituationen påverkar hur det går i skolan. Utvecklingen går åt fel håll och måste brytas, säger Åstrand till TT.

Bland annat föreslår Åstrand att alla vårdnadshavare ska göra ett skolval. För populära skolor ska huvudmännen kunna göra urval bland de sökande, men kötid ska inte längre tillåtas vara ett av urvalskriterium.

Istället ska fler skolplatser kvoteras och lottas. Detta för att utredningen vill att huvudmännen aktivt ska verka för en allsidig social sammansättning av elever på sina skolor.

– Det finns goda möjligheter för en rektor att sätta samman en skola så att man stärker möjligheterna för en skola att vara en mötesplats, säger Björn Åstrand.

Senaste