fredag, 19 april, 2024
fredag, april 19, 2024

Sex miljoner doser vaccin mot corona till Sverige

Sverige har tecknat vaccinavtal tillsammans med EU för att ta del av AstraZenecas Covid-19-vaccin AZD1222. Avtalet gör att Sverige får tillgång till sex miljoner doser initialt och därefter två miljoner doser vid behov. Sverige har avsatt två miljarder kronor för att kunna vaccinera runt tre till sex miljoner svenskar i första omgångarna – men detaljerna kring vaccineringsprocessen är ännu okända.

Skadeståndskrav från de som riskerar att drabbas av biverkningar kommer att hamna på Försäkringskassan, efter ett krav från AstraZeneca att friskrivas från eventuella skadestånd.

Just nu utvecklas runt 25 olika vacciner mot Covid-19 av olika läkemedelsföretag, varav AstraZeneca är ett av de som kommit längst, samt har lovat att massproducera doser till låga priser. Den svensk-brittiska läkemedelskoncernen meddelade i torsdags i förra veckan via ett pressmeddelande att man avtalat med EU-kommissionen om leveranser av 400 miljoner doser av Covid-19-vaccinet AZD1222 till EU. Ett motkrav var att man skulle slippa eventuella skadeståndskrav från individer som utvecklar negativa sidoeffekter, biverkningar eller åkommor av vaccinet. Nu har Sverige via en presskonferens meddelat att man ingått ett avtal om att köpa in totalt åtta miljoner doser av vaccinet, först sex miljoner och därefter ytterligare två miljoner.

– Sverige skall delta i ett EU-gemensamt avtal med Astra Zeneca beslutade vi idag. Det skall ge Sverige tillgång till vaccinet om det blir godkänt. Och med det kommer vi att kunna ta ett viktigt steg för att säkra ett vaccin till Sverige, sade Löfven.

Varnar för tuff höst

Det var under en presskonferens under torsdagseftermiddagen som beslutet om att köpa in miljontals doser av Covid-19-vaccinet AZD1222 – under förutsättning att det går igenom slutfaserna av testningen – offentliggjordes. Statsminister Stefan Löfven berättade samtidigt att man räknade med att det skulle komma att bli en tuff höst med uppoffringar för det svenska folket.

– Under den här sommaren kan vi konstatera att de flesta i vårt land tagit sitt ansvar. Mycket har gått åt rätt håll om vi jämför med var vi befann oss när läget var som värst under våren. Vi har färre dödsfall och färre som smittas. Varje vecka testas ungefär 100 000 människor eller fler, sade Stefan Löfven.

Än så länge har man bekräftat att 85 411 personer smittats med coronaviruset SARS-CoV-2 i Sverige och 5 802 personer har dött i sjukdomen Covid-19 som viruset kan orsaka. Sjukvården är fortfarande ansträngd, men inte längre på nivåer som i våras när kollapsen inte var långt borta. Under presskonferensen talade Löfven om den kommande prövande tiden man räknar med under hösten, då smittspridningen antas ta avsevärd fart igen.

– Samtidigt befinner sig landet i en allvarlig situation. Vardagen är annorlunda om man jämför med för ett år sedan. Det nya coronaviruset fortsätter att pröva oss och landet. Ett avgörande budskap är att den här krisen inte är över på länge än. Hösten kommer bli annorlunda. Våra uppmaningar är att hålla i och hålla ut, det finns en anledning till att vi upprepar det, det behövs. Vi behöver alla som individer rannsaka oss i vardagen, vad gör vi för att minska risken för att själva bli sjuka eller smitta andra.

En viktig del i kampen mot coronaviruset och möjligheterna att släppa på restriktionerna samt återgå till en normal vardag kommer bli möjligheterna att öka folkets motståndskraft mot viruset och den planen från Folkhälsomyndighetens håll ser onekligen ut att hänga på massvaccinationer av befolkningen som helhet.

Sverige viktig del i det internationella samarbetet

Just AstraZenecas vaccin har länge varit av intresse för flera nationer och det har nu bekräftats att Sverige haft en viktig del i det avtal som lett till att EU ingått avtal med företaget. Uppgörelsen om att köpa in totalt 400 miljoner doser, varav totalt åtta miljoner kommer tillfalla Sverige, bygger på en överenskommelse som fattades i juni med en allians av stora EU-länder ledd av Tyskland, Frankrike, Italien, Nederländerna och Sverige som hållit sig lite i skymundan från nyheterna kring samarbetet.

– Sverige är ett litet land och ett internationellt samarbete kring ett vaccin har varit viktigt. Även om vi har en liten befolkning så har vi en stark röst. Sverige och sex andra länder leder förhandlingarna i EU om vaccin. Ett första avtal finns på bordet och regeringen har i dag beslutat att Sverige skall delta i detta. Vaccinet är lovande och om det bedöms effektivt och säkert så kommer totalt 300 miljoner doser fördelas till länder som deltar i avtalet i EU, samt även Norge, Island och Schweiz. Sverige har tagit på sig att distribuera till Norge och Island, sade socialminister Lena Hallengren.

– För Sveriges del motsvarar avtalet sex miljoner doser. Beroende på om studierna visar att det krävs en eller två doser, så kommer det första att räcka till vaccination för 3,6 miljoner svenskar. I efterföljande steg kan ytterligare två miljoner doser komma, sade Hallengren.

Vaccinsamordnaren Richard Bergström berättar vidare om tre förhandlingar med ytterligare tre bolag som arbetar fram vaccin.

– Vi vill få ihop en portfölj av vacciner. Skälet är att vi inte vet vilka av dessa vacciner som funkar bäst hos olika patientgrupper. Det är svårt att få immunitet hos äldre, så vi får se om de första vaccinerna är effektiva bland äldre, sade Bergström.

Riskgrupper – och politiker – kommer få vaccinet först

Själva planen för hur massvaccineringen kommer att gå till är inte klar utan kommer att utarbetas under de kommande månaderna. Sannolikt kommer den baseras på frivillighet, då det i nuläget inte finns stöd för tvångsvaccinering i smittskyddslagen. Lagen kan dock ändras, senast i juli i år inträdde till exempel ändringar som tillkommit tack vare coronapandemin.

Initialt kommer ”riskgrupper” troligen få vaccinet först, men även det är beroende på de tekniska data man via testningen av vaccinet får fram. Exempelvis kan det visa sig att äldre inte på ett säkert vis kan vaccineras.

– Troligen kommer riskgrupper och personer inom vård- och omsorg att vaccineras först. Varken regeringen eller vaccinsamordnaren är färdiga med arbetet efter dagens beslut. Vi tänker inte lägga alla ägg i en korg. Om vi skall vara så trygga som möjligt för att få tillgång till säkra vaccin är vi också redo att teckna avtal med andra, och sådana förhandlingar pågår, säger Hallengren.

Enligt de handlingsplaner som finns för extraordinära händelser och smittskydd är det dock en annan grupp som kommer att prioriteras först – politiker. Regering, riksdagen och landstingspolitikerna står alltid först i kö för vaccinering tillsammans med ett antal ”oumbärliga” individer som till exempel ledande militärer. Därefter prioriteras sjukvårdspersonal, räddningstjänstpersonal och poliser och slutligen riskgrupper hos övrig befolkning.

Oklart vilka biverkningar som kan komma av vaccinet

Det är inte klart ännu vilka biverkningar som vaccinet kan föra med sig men dessa inkluderar feber, huvudvärk och muskelsmärtor enligt de kliniska försök som än så länge genomförts. Enligt vaccinsamordnaren är man medveten om riskerna och man hävdar att man tar dem på stort allvar.

– Det är omöjligt att försäkra sig helt och hållet att det inte finns några biverkningar men det görs väldigt omfattande studier, mer omfattande än normalt vid vacciner. Vaccinerna måste godkännas i EU och därefter är det upp till varje land att bestämma vilka vacciner man vill använda. Kraven sänks inte. Vi går in och stöttar fabriker och företag med offentliga medel och tar finansiella risker för att skynda på utvecklingen av vaccin, sade Bergström.

Man uppger även att det kommer bli Försäkringskassan som handskas med eventuella skadeståndskrav som kan komma från de som tar vaccinet, detta efter att AstraZeneca krävt att slippa skadeståndskrav från medborgare i nationer som köper in deras vaccin.

”Detta är en unik situation där vi som företag helt enkelt inte kan ta risken om vaccinet på fyra år visar biverkningar”, sade Ruud Dobber, en medlem av Astras ledande befattningshavare, till Reuters.

”I de kontrakt vi har på plats ber vi om att slippa eventuella skadeståndsersättningar. För de flesta länder är det acceptabelt att ta den risken på sina axlar eftersom det är i deras nationella intresse”, sade han och tillade att Astra och tillsynsmyndigheterna har säkerhet och tolerabilitet högt prioriterat.

Bland de samlade journalisterna under dagens presskonferens var det dock få som ställde kritiska frågor kring riskerna av massvaccineringar, men en ställdes i alla fall:

2009, i samband med svininfluensan, blev det allvarliga biverkningar av vaccinet. Tror du människor känner oro för att ta vaccin oprövat? frågade Aftonbladets utsända under frågestunden i presskonferensen.

– Ur vår synpunkt vill vi därför såklart att det skall genomgå alla tester och steg, men ingen kan någonsin garantera att det inte kommer några biverkningar. Men vi är noga med att alla steg skall gås igenom, säger Löfven.

Under svininfluensan 2009 köpte Sverige in vaccin för 1,3 miljarder kronor. Epidemin visade sig dock bli lindrig och en sluteffekt blev istället att ett hundratal barn utvecklade narkolepsi efter att ha utsatts för vaccinet Pandemrix.

I fallet med coronavaccinen som utvecklas är det ännu oklart om hur effektiva och riskfyllda de är. Dock måste detta även vägas mot de stora påfrestningar som coronapandemin orsakat, med tusentals döda, allvarligt sjuka och omfattande begränsningar i vardagen för många människor i landet. Det är svåra frågor men med det avtal som nu tecknats är det tydligt på vilken fot regeringen står. Massvaccinering ser onekligen ut att bli den väg Sverige väljer.

Senaste