test
måndag, 17 juni, 2024
måndag, juni 17, 2024

SD och Konservativa förbundet pekas ut för hot av Karlstads universitet

Vänsterextrema lärare och studenter agerar ohämmat på universitetet – samtidigt tiger konservativa studenter och håller sig undan av rädsla för repressalier.

I august representerade Tobias Hübinette Karlstads Universitet i en konferens om påstådda ”hot” mot forskare. Under konferensen sammankopplades Sverigedemokraterna och studentföreningen Konservativa förbundet med hot, hat, uthängningar, förföljelse, trakasserier och politiska utrensningar. Hübinette jämförde även granskning av woke-kulturen på svenska universitet med den islamistiska påverkanskampanjen mot socialtjänsten. I presentationen skriver universitet följande:

”Hot, hat, uthängningar, förföljelser och trakasserier ökar alltmer gentemot lärare och forskare inom högskole- och forskarvärlden och vissa utbildningar, ämnen och fält är särskilt utsatta. Situationen är samtidigt fortfarande värre i andra länder och inte minst i den engelsktalande världen. 

SD och inte minst dess studentorganisation Konservativa förbundet som har avdelningar samt representation i kårfullmäktigeförsamlingar vid ett flertal högskolor och särskilt inriktat sig på att ”hänga ut” och ”rensa ut” ”vänsterliberalerna inom högskole och förskarvärlden tillsammans med medie och kulturbranscherna. Högskole och forskarvärlden har tidigare varit mer fredade än medie och kulturbranscherna men allt tuder på att så inte längre är fallet.”

Universitet jämför även SD och konservativa förbundet med islamister:

”Vidare har islamister kritiserat den svenska sociala barnavården och specifikt omhändertagandet av barn och familjehemsplaceringar över religionsgränserna som en form av statlig ”kidnappning” av muslimska barn.”

Konservativa utsatta i universitetsvärlden

Insikt24 har pratat med en student på Karlstads universitet som ser oroligt på misstänkliggörandet av elever som är kritiska till woke-kulturen. Studenten vill vara anonym och känner sig hotad av skolans vänsterextrema studenter samt lärare – och specifikt den våldsdömda läraren och ”rasforskaren” Tobias Hübinette.

– Precis som hela ens liv i skolan så har man alltid blivit särbehandlad som konservativ. Och att det ska ske även på universitetsnivå är faktiskt skamligt, berättar eleven för Insikt24.

Är du rädd att uttrycka konservativa åsikter i skolan?

– Ja, i vissa kretsar skulle jag säga att jag är det. Man tänker alltid en extra gång på vad man säger och det finns en anledning till varför jag är anonym idag (i denna intervju).

Kommer den här rädslan från andra elever eller lärare?

– Både och. Eleverna har ganska stora kampanjer på både skolan och runt om i Karlstad där man sätter upp affischer och klistermärken om kommunistisk revolution.

– Man känner sig ju inte riktigt välkommen.

Universiteten plattform för våldsbejakande kommunister

Samtidigt som Universitetet pekar ut konservativa som ett hot så erbjuds våldsbejakande extremister på den yttersta vänsterkanten en plattform för att sprida sitt hat mot det etablerade samhället. På anslagstavlorna sätts affischer upp med budskap om en kommunistisk ”revolution” och vänsterextremister använder universitetets lokaler sina möten. Våldsbejakande Revolutionär kommunistisk ungdom samt Marxistiska studenter har anordnat möten på universitetet där de bland annat har förespråkat om en kommunistisk revolution. Har det problematiserats av universitetet?

– Nej, det är inget som jag har upplevt i alla fall.

– De får fritt affischera och hålla möten i universitetets lokaler.

Det finns ju även lärare med våldsbejakande, vänsterextrem bakgrund, till exempel Tobias Hübinette som är dömd för en rad grova brott av politisk karaktär som som grundade Expo samt en del av AFA på 90-talet. Är detta en person som du är bekväm med och trygg att diskutera politiska frågor med under lektionstid?

– Jag tycker att universitetet och lärosalarna ska vara en öppen plats där man kan diskutera politik utan att vara rädd för att bli uthängd. Och när man har en lärare som för det första är brottsdömda och för det andra har startat en sida som går ut på att hänga ut konservativa och högerpersoner så känns det inte alls tryggt att uttrycka sina åsikter i ett sådant sammanhang.

Insikt24 har även varit i kontakt med Robin Lennartsson som sitter i Karlstads kommunstyrelse och är ledamot i SD-Värmlands distriktsstyrelse. Han ser allvarligt på misstänkliggörandet av konservativa studenter och lovar att se över hur han kan stödja sina medlemmar som har pekats ut av Tobias Hübinette.

Kurs i rasforskning leds av AFA-grundare

Idag arbetar Tobias Hübinette som lärare vid universitet trots sina långa bakgrund inom den våldsbejakande vänstern med flera våldsbrott på sitt CV och då specifikt förtal, ofredande, skadegörelse, sabotage, värnpliktsbrott, uppvigling, olaga hot och allmänfarlig vårdslöshet. Något som många konservativa studenter känner sig hotade av.

Hübinette har hu reagerat ganska stark på att hans kurs nu blir granskad. Hur upplever du att andra studenter reagerar på att den här kursen “ras och vithet i Sverige” över huvud taget existerar.

– När jag lyfter frågan med mina kamrater på universitetet så tycker de att det är en helt sjuk kurs! Att den existerar och att den är skattefinansierad är ingenting som folk ser positivt på.

Hübinette hävdar att studenter är rädda för Christian Peterson eftersom han hår den här kursen. Är det något du har fått indikationer på?

– Nej, verkligen inte! Snarare tycker folk att det är skumt att en sådan person ska få ha en kurs på universitetet.

Konservativa förbundet försöker samla konservativa studenter

Universitetet kopplar hat och hot till Konservativa förbundets verksamhet, är detta något du känner igen dig i?

– Nej, som medlem i förbundet så är det enda jag har sett att det är ett försök att få till en konservativ kraft på svenska universitet. Att det inte är så mycket partipolitik och speciellt inte hat och hot!

– Det handlar om att ha en konservativ kraft om också kan granska universitet så att historian av vänsterliberalism inte fortsätter.

– Konservativa förbundet är en samlingspunkt för konservativa studenter. Något som inte riktigt har funnits förut utan då har man varit tvungen att förhålla sig till ett visst parti.

Karlstads universitet påstår att konservativa elever vill rensa ut oliktänkande. Stämmer detta?

– Nej, det skulle jag verkligen inte säga. Det finns gott om oliktänkande från konservativa på universitetet och de syns och hörs bra mkt mer än vad konservativa gör.

– Konservativa på Karlstads universitet är ganska stillsamma. Jag tror att de fokuserar på sina studier istället för politisk revolution.

”Konservativa förbundet driver en kampanj” – Tobias Hübinette

Insikt24 ringde upp Tobias Hübinette för att ge honom utrymme att delge och förklara sin syn.

– Det där handlar om en kampanj som Konservativa förbundet startade i våras där de uppmanade medlemmar, sympatisörer och studenter i allmänhet att anmäla lärare som uppfattas som vänsterliberala, säger Tobias Hubinette.

Så det är det där det syftar på.


Om Christian:

– Jag upplever att han förföljer mig.

– Att han är fixerad och besatt av mig.

På frågan om detta sker enbart utanför lektionstid och skolan och istället på Twitter o dyl svarar Hübinette “Ja”.

Personliga trakasserier beskriver du. Men vad är kopplingen till kursen?

– Jag vet inte vad Mats Persson tänker sig.

Du uttryckte dig positivt om lagförslaget i kontexten att det skulle kunna drabba Christian.

– Ja, positivt. Men det är ett tveeggat svärd, det kan drabba alla möjliga studenter.

– När den lagstiftningen väl är på plats så går det inte att skriva ut vilka typer av studenter den ska gällas.

Så du menar positivt om lagen drabbar studenter med högeråsikter men negativt om den drabbar vänster?

– Ja, snarare… det gäller att tänka igenom en sådan lagstiftning. 

Christian förstår inte kursen, hävdar Hübinette, trots att Christian inte ens fått chansen att gå den med Hübinette.

Det är ju du som redan har bestämt dig för att det inte skulle leda någonvart, eftersom du ställde in kursen?

– Nej, jag menar… ja… här kommer vi ingenvart så det är lika att vi lägger på nu.

Detta är Tobias Hübinette

Tobias Hübinette föddes i Sydkorea men adopterades till Sverige i tidig ålder och har växt upp i en svensk miljö. I 20-årsåldern var Hübinette politiskt aktiv inom den extrema vänstern, bland syndikalister och vad som senare kom att utvecklas till Antifascistisk aktion (AFA).

Första domen

Framför allt ägnade han sig åt att kartlägga Sverigevänner och nationalister. I samband med detta engagemang dömdes han för ofredande och förtal av Uppsala tingsrätt.

Kartläggning av oliktänkande ledde till grundandet av Expo

Därefter började han systematiskt kartlägga Sverigevänliga och nationalistiska organisationer i Sverige för att sedan hänga ut medlemmarna i ett nyhetsbrev som kallades Expo. Han tog kontakt med kommunisten Stieg Larsson och 1995 startades formellt tidskriften Expo, där Hübinette fram till 1997 var researchchef. Efter att ha startat och byggt upp Expo har han ägnat sig åt forskning med särskilt fokus på att hänga ut och skuldbelägga “högerextremister”.

Nya politiska våldsbrott

Han blev sommaren 1995 på nytt dömd till en lång rad brott med koppling till hans politiska aktivism. Bland annat hade han mordhotat ledande sverigedemokrater samt även arbetsgivare och föräldrar till dessa. Tingsrätten gjorde bedömningen att han var psykiskt instabil och dömde honom till böter. Hübinette närvarade också när AFA stormade Sverigedemokraternas årsmöte i Norrköping 1995 och kastade in syra och gatstenar i möteslokalen. I tidningen Svartvitt med Expo berättade han 2000 att han att han brukat våld mot både barn och pensionärer av ideologiska skäl.

Mordbränder, hot och skadegörelse

År 2006 blev han även gripen för en rad opolitiska mordbränder, bland annat hos sin före detta flickvän och hennes nuvarande sällskap. Hübinette blev åtalad för mordbrand och dömdes slutligen till framkallande av fara för annan, ett grovt brott. År 2007 åtalades han för att ha hotat en jurist, hällt lacknafta i dennes brevinkast och krossat fönster – dock hos fel person. Han dömdes för dessa brott. År 2008 blev han åtalad för olaga hot och genomgick ytterligare en rättspsykiatrisk undersökning då han uppgivit att han smetat ketchup på sina skinkor och fotograferat detta för att lura ett kriminellt mc-gäng.

Politisk aktivism inom statliga universitet

Hübinette är språkvetare, journalist, författare och före detta så kallad forskare i “ras och vithet” vid stiftelsen Mångkulturellt centrum. Sedan 2012 är han docent i interkulturell pedagogik vid Södertörns högskola och sedan hösten 2020 leder han en kurs i “Kritisk rasteori” vid Karlstads universitet.

Tobias Hübinette beskriver sig som en antirasistisk forskare och aktivist, det vill säga han kombinerar rollen som forskare med den som politisk aktivist. Hübinette menar att han genom sin forskning har fört ”en antirasistisk kamp inom ett visst forskningsfält”. Rollen som ”forskaraktivist” är enligt Hübinette accepterad i enstaka andra länder, men ansedd som kontroversiell i Sverige.

Rasism mot svenskar och vita

Tobias Hübinettes debattinlägg om internationella adoptioner har varit kontroversiella eftersom han anser att adoptioner från mindre utvecklade länder till västvärlden är en fråga om ett rasistiskt uttryck för att vita människor kan ta barn från till exempel fattiga koreanska föräldrar. Att det omvända förhållandet inte råder anser Hübinette vara ett bevis för en rasistisk grundsyn i västvärlden. Han anser att det är bättre för barnen att få stanna i sina födelseländer under raslikhet även om barnen riskerar inte få någon familj där då nationella adoptioner sällan sker i det koreanska samhället.

Likaså anser han att vita, västerländska mäns giftermål med kvinnor från till exempel Thailand och Filippinerna är ett uttryck för ”undanträngda pedofila böjelser”.

Han har återkommande uttalat direkt rasistiska åsikter om vita människor. Bland annat skrev han följande i tidningen Creol 1996:

Att känna eller t.o.m. tycka att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan är naturligt med tanke på dess historia och nuvarande handlingar. Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande. Leve det mångkulturella, rasblandade och klasslösa ekologiska samhället! Leve anarkin!

I en artikel publicerad på Newsmill den 21 september 2011 uttryckte Hübinette en önskan att förinta svenskar:

För att den vita melankolin en dag ska kunna botas och den svenska vitheten en gång för alla ska kunna annihileras krävs därför att ord som sårar inte längre praktiseras som illokutionära talhandlingar.

Senaste