lördag, 20 april, 2024
lördag, april 20, 2024

PK-rektor får kritik av JO efter felaktig behandling av nationalistiskt parti

Nyligen riktade JO skarp kritik mot rektorn på en gymnasieskola i Kungsbacka efter hennes odemokratiska behandling av det nationalistiska partiet Alternativ för Sverige. Rektorn har på sin Facebook både uttryckt SD-hat och sympati för vänsterradikala Feministiskt initiativ.

Det var när Alternativ för Sverige genomförde ett skolbesök, där företrädare från AfS stod och delade flygblad till förbipasserande elever, som Sofia Rådström, rektor på Aranäsgymnasiet i Kungsbacka behandlande partiet orättvist, vilket ledde till att en JO-anmälan upprättades mot rektorn. Hela händelsen filmades och blev uppmärksammad i en video som Alternativ för Sverige spred i sina kanaler. På filmen kan man se hur Rådström erkänner att hon uppmanat elever att inte ta emot flygblad från partiet. Dessutom kallade rektorn Alternativ för Sveriges budskap för ”tråkig information” och att partiets politik ”inte skulle vara förenligt med skolans värdegrund”. När Rådström får frågan av AfS-företrädarna vad som är skolans värdegrund svarar hon med att det handlar om ”mänskliga rättigheter” och ”demokratiska värden”. När företrädarna frågar rektorn om hon anser att partiet inte är demokratiskt, får de till svar att det inte är något hon kan svara på eftersom att hon inte följer partiet. Detta var något som Justitieombudsmannen lade till grund för sin kritik, han ansåg inte att rektorn följde objektivitetsprincipen.

Efter skolbesöket ringde Alternativ för Sveriges partiledare Gustav Kasselstrand upp rektorn Sofia Rådström och gjorde ett klassisk wallraffande, genom att låtsas som att han kom från Liberala Ungdomsförbundet. Rådström uttryckte då att om Alternativ för Sverige hade sökt tillstånd för att stå på skolans område skulle partiet inte beviljats detta. När rektorn får frågan om det är med hänvisning till Alternativ för Sveriges värdegrund som är anledningen till nekandet, svarade hon ja. JO var mycket kritiska till det här uttalandet från Rådström och ansåg att även detta inte följde objektivitetsprincipen.

Insikt24 tog kontakt med Alternativ för Sveriges främsta företrädare i Kungsbacka, Mattias From som var med vid skolbesöket. Han tycker att det är bra att JO riktar stark kritik mot Sofia Rådström, men tycker samtidigt att det är dåligt att rektorn inte blir uppsagd på grund av hennes odemokratiska beteende.

”Det känns bra att vi ännu en gång får rätt av JO. Men det är klandervärt att man från kommunens sida inte tar detta på allvar. Istället tar nämnden rektorn i försvar. Att hennes beteende inte ger någon disciplinpåföljd är anmärkningsvärt. Alternativ för Sverige är för ett återinrättat tjänstemannaansvar. I vårt Kungsbacka hade detta beteende lett till uppsägning, eller åtminstone en skriftlig varning.”

Rektorn Sofia Rådström har även på Facebook uttryckt avsky mot Sverigedemokraterna och visat sitt stöd till vänsterradikala Feministiskt initiativ.

Skärmbild från Rådströms Facebook

Skolbesöket blev mycket uppmärksammad i Kungsbackas lokalmedier. Den största lokaltidningen Norra Halland skrev flera artiklar om händelsen och intervjuade Alternativ för Sveriges partiledare Gustav Kasselstrand. Tidningen hade dessutom valt att ha nyheten på första sidan och mittuppslaget. Även tidningen Samnytt uppmärksammade skolbesöket.

Kungsbackas lokalmedier har nu också uppmärksammat JO:s skarpa kritik mot Sofia Rådström.

Denna JO-anmälning är inte den första som Alternativ för Sverige har gjort, och som lett till att en rektor fått kritik. Insikt24 har tidigare rapporterat om när rektorn Thereze Gunnarsson på gymnasieskolan Kunskapskällan i Herrljunga kritiserades av JO, efter att hon skickat ett e-brev om Alternativ för Sverige till alla elever där hon beskrev partiet som ”rasistiskt” och ”högerextremt”.

Alternativ för Sverige fick över 350 röster i kommunalvalet i Kungsbacka och blev därmed tillsammans med Medborgerlig Samling största parti utanför kommunfullmäktige.

Senaste