måndag, 15 april, 2024
måndag, april 15, 2024

Peter Soilander (S) döms för grova pedofilbrott får två års fängelse

En socialdemokratisk lokal- och kyrkopolitiker i Nyköping, Peter Soilander, dömdes nyligen till två års fängelse för två fall av grovt sexuellt övergrepp mot barn och ett fall av sexuellt ofredande mot barn. De olika barnen var endast mellan fem och sju år vid de aktuella brottstillfällena. Det ena barnet hade Soilander tagit på i dennes underliv och i fallet med det andra barnet hade han blottat sig och frågat om samlag. Åklagaren har överklagat tingsrättens dom till hovrätten.

Insikt24 har tidigare utförligt gått igenom förundersökningen och åtalet mot Peter Soilander, vilket är en socialdemokratisk som varit aktiv på kommunal och kyrklig nivå i Nyköping kommun. Soilander har bland annat suttit som ersättare i Nyköpings kommunfullmäktige, varit aktiv i kultur och fritidsnämnden och enligt egen utsago arbetat på regeringsnivå. Därutöver har Soilander varit ersättare i Nyköpings församling kyrkoråd. Åtalet mot Soilander gällde att han i två fall begått grova sexuella övergrepp mot ett barn som Soilander familjärt haft en nära relation till och som vid tidpunkten för brotten endast var fem och sex år gammal. I det andra fallet handlade det om sexuellt ofredande mot ett barn som var sju år, vilket var en dotter till en tidigare kvinnlig vän inom samma kyrkliga församling som Soilander var aktiv i.

Domen föll i Nyköpings tingsrätt och Peter Soilander dömdes för två fall av grovt sexuellt övergrepp mot barn och ett fall av sexuellt ofredande mot barn. Soilander dömdes för grovt sexuellt övergrepp mot barn därför att han vid upprepade tillfällen ”tagit och/eller smekt målsägande A på underlivet”, vilket alltså är barnet som var fem och sex år vid tidpunkten för brottet och som hade en familjär relation till Soilander. I det andra fallet som kallas målsägande B, var detta barn sju år gammalt vid brottstillfällena och det rubricerades som sexuellt ofredande mot barn, eftersom Soilander blottat sig och även frågat om han och det sjuåriga barnet ”skulle knulla”.

Några av skälen till utfallet av tingsrättens bedömning är att Peter Soilander tidigare varit anmäld för sexualbrott mot målsägande A och att en orosanmälan gjorts till socialtjänsten, då modern vittnat om att Soilander tagit på barnets underliv. Sedan anmäldes även Soilander i mars för brott mot målsäganden B, där målsägandes vårdnadshavare blev rekommenderad att inte låta barnet umgås med Soilander. Därutöver har vittnesmål från barnen och deras närstående varit en bidragande faktor för bevisföringen.

Även Peter Soilanders många anteckningar har använts i bevisföringen. Där har Soilander bland annat utförligt beskrivit vuxnas begär till barn och andra pedofila föreställningar. Exempelvis har Soilander beskrivit att det ”triggar” honom som vuxen att han får begär för målsägande A och att ”små barn som visar rumpan, vickar på den, böjer sig och visar underlivet, som försöker behaga mig på ett eller annat sätt” triggar honom. Soilander menar också att det skulle varit barnen som varit gränslösa mot honom och dessutom anser även Soilander att barn är sexuella och påstår också att det finns en sexualdrift hos dem. I en annan anteckning skriver Soilander att hans ”attraktion för små barn har minskat” och på ett annat ställe beskriver Soilander hur han en dag inte rörde målsägande A på ”något oumbärligt sätt”.

Nyköpings tingsrätt har dragit slutsatsen att vittnesmålen från målsägande A varit trovärdiga och när det gäller målsäganden B har det barnet lämnat uppgifter och detaljer som är i enlighet med dem hon berättat till både föräldrarna och i förhör. Även Soilanders många anteckningar anser tingsrätten ”tyder med styrka på att har haft tankar av sexuell natur rörande målsägande A”. Detta är det främsta som tingsrätten tagit i beaktning i sin bedömning av utfallet.

Påföljden för Peter Soilander bestämdes till två års fängelse och frivården har, efter att intyg inhämtats, yttrat sig om att Soilander inte misstänks ha någon allvarlig psykisk störning. Soilander kommer även att behöva betala skadestånd på 280 000 kronor till målsägande A, vilket avser kränkningsersättning och ersättning för sveda och värk. Även målsägande B ska Soilander betala skadestånd till och det kommer att landa på 15 000 kronor som avser kränkningsersättning. Soilander kommer även att behöva betala 800 kronor till brottsofferfonden.

Peter Soilander har, förutom en aktiv socialdemokratisk politiker, även arbetat som lärare och lärarvikarie. Dessutom har Soilander även varit Player Manager för fotbollsklubben Nyköping BIS, där han var spelarnas högra hand.

Foto: Nyköping BIS hemsida

Domen från Nyköpings tingsrätt mot Peter Soilander har överklagats av åklagaren.

Senaste