söndag, 21 april, 2024
söndag, april 21, 2024

Orbáns Ungern hade de största löneökningarna

Från att Viktor Orbán blev premiärminister 2010 och fram till 2022 har de ungerska reallönerna ökat med hela 59% – den största ökningen i EU. Och näst snabbast har lönerna ökat i Ungerns "broderland" Polen. Men den liberala EU-eliten är måttligt förtjust.

Viktor Orbán och hans regeringsparti Fidesz har vunnit alla val och styrt Ungern ända sedan de kunde bilda regering 2010 med egen majoritet i det ungerska parlamentet. Och under denna period – fram till 2022 vilket är så långt OECD:s data sträcker sig – har de ungerska reallönerna, det vill säga löner korrigerade för inflation, ökat mest av alla löner som OECD har mätt i EU: Med hela 59 procent.

På andra plats kommer Polen, det land som näst efter Ungern har utmålats som det mest högerkonservativa och nationalistiska landet fram tills den polska vänstern vann valet i oktober.

Sämst var löneutvecklingen i Spanien där reallönerna sjönk med knappt 10 procent mellan 2010 och 2022. Även övriga Sydeuropa har haft en mycket svag löneutveckling vilket går hand i hand med BNP. Ungern, Polen och andra länder i det forna Östblocket har på senare år gått om de sydeuropeiska länderna ett efter ett.

EU försöker döda den ungerska modellen

Det vänsterliberalt styrda EU är dock måttligt förtjusta över de ungerska framgångarna. Den 15 september 2022 slog EU-parlamentet fast att Ungern är ett ”väljarkårens envälde” och inte en liberal demokrati. Parlamentets ställningstagande var ett påtryckningsmedel för att förmå EU-kommissionen att än en gång skjuta på utbetalningar av EU-stöd till Ungern. Den huvudsakliga motiveringen gick ut på att Ungern behöver förändra sina lagar och processer för offentliga upphandlingar. Detta trots att Ungern har vidtagit alla de rekommendationer som kommissionen tidigare har meddelat landet, bland annat lagändringar och inrättandet av en ny myndighet som granskar upphandlingsprocesser och letar efter korruption.

Samtidigt har inte EU lyckats presentera några konkreta exempel på korruption eller andra oegentligheter vid upphandlingar i Ungern som skulle bero på brister i systemet eller ovilja från politiskt håll att genomföra korrekta offentliga upphandlingar. Man har heller inte kunnat visa på att Ungern skulle ha större problem med korruption än andra medlemsstater – vilka inte har fått sina medel frysta.

Dessutom har man i EU:s rapporter om Ungern hela tiden källhänvisat till olika politiska påverkansorganisationer, så kal­la­de NGO:er, som i regel har finansierats direkt eller indirekt av den folkvalde ungerske premiärministern Viktor Orbáns främsta politiska motståndare – den amerikanske valutahandlaren och oligarken George Soros.

Den ungerska regeringen menar istället att EU:s otaliga processer mot landet inte har något att göra med de argument som framförs, utan helt och hållet är att betrakta som politiskt motiverade processer från ett liberalt och globalistiskt etablissemang som känner sig hotat av konservativa uppstickarländer som Ungern och ser ett behov av att ”stämma i bäcken” innan fenomenet sprider sig.

Den ungerska modellen som förebild för amerikansk höger

Trumps tidigare inrikessekreterare Jeremy Carl beskrev dagen efter det ungerska parlamentsvalet 2022 den ungerska modellen som en global förebild: ”Orbán erbjuder det främsta exemplet i den konservativa världen på hur man utan ursäkter effektivt kan använda staten för att nå politiska målsättningar, något som den amerikanska högern nästan helt har misslyckats med och ofta även är osäker på om den ens vill försöka.”

Carl menar även att Orbán representerar ”den riktiga högerns” seger över en ”pseudo-­höger”, att den ungerska familjepolitiken är den mest ”aggressiva” av någon utvecklad ekonomis åtminstone det senaste halvseklet och att Orbán inte bara ”pratar” om social konservatism utan faktiskt också levererar det. Vidare beskriver han Orbán som den globala vänsterns största hot: ”Den (globala vänstern) är uppenbarligen livrädd över att om någon dissident tillåts stå upp så kan hela deras bygge rasa samman”.

Senaste