test
torsdag, 20 juni, 2024
torsdag, juni 20, 2024

Nya Tider avslöjar: Fortsatt inflöde av lycksökande migranter till Sverige trots akut coronakris

Den 19 mars trädde en ny förordning i kraft, som åtminstone på pappret skall innebära att personer som kommer resande till Sverige från ett land som inte ingår i Schengen/EES-området skall nekas inresetillstånd. Nu kan Nya Tider avslöja att detta regelverk inte alls kommer att inskränka på asylrätten. När Nya Tider når Rasmus Ling, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet, menar han att asylrätten är överordnad och att det inte finns någon anledning att värna just ”det svenska folkets hälsa”.

Land efter land inom EU har stängt sina gränser för att minska spridningen av coronaviruset. Den 17 mars fattade EU:s regeringschefer också beslut om att införa ett inresestopp för personer som reser in i EU från tredje land. Samma dag fattade den svenska regeringen beslut om att som nästan sista landet i EU stänga också sina gränser för personer som kommer resande från länder som inte ingår i Schengensamarbetet eller övriga EES-området, alltså Norge, Island, Schweiz samt Lichtenstein. Denna nya förordning trädde i kraft torsdagen den 19 mars.

Godtyckligt regelverk
Den förordning som den svenska gränspolisen har att rätta sig efter har dock många undantag och kryphål. Det minst kontroversiella av alla dessa undantag är att personer med betydande nyckelfunktioner, såsom hälso- och sjukvårdspersonal, fortsatt kan resa in i Sverige från tredje land, likaså personal som sysslar med godstransporter. Det är däremot när det kommer till situationer som benämns som särskilda skäl i familjesituationer som det hela kan bli godtyckligt, allt enligt Patrik Engström, chef för den svenska gränspolisen.

– Vi kommer säkert göra en del fel i början när förordningen är så ny, säger Patrik Engström till Sveriges Radios Ekoredaktion och fortsätter:

– Särskilt när det handlar om vad som skall räknas som särskilda familjeskäl kan det ställa stora krav på bedömningar från fall till fall, och det kommer att skapa problem och innebära utmaningar för de enskilda gränspoliserna.

Enligt ett pressmeddelande på polisens hemsida omfattas även alla som har permanenta uppehållstillstånd i Sverige av undantaget, vilket i praktiken innebär att personer som exempelvis är medborgare i både Sverige och Iran eller befinner sig i Sverige som iranska medborgare men under permanent uppehållstillstånd fritt kan passera gränsen.

Sveriges Radio nämner dock inte den mest betydelsefulla informationen som står att läsa på polisens hemsida, nämligen att asylrätten inte heller berörs av inreseförbudet:

”Rätten till asyl påverkas inte av beslutet, om en person vill söka asyl vid gränsen så kommer hen få göra det”.

Direktiv från regeringen
Systemmedia utelämnade alltså en viktig upplysning när man redovisade vad som gäller det så kallade inreseförbudet. Vad media inte heller berättar är att detta direktiv med undantag där asylrätten så starkt värnas föga förvånande kommer från regeringen.

– Ja, det är ju regeringen som utformar förordningarna, även den här, säger Anna Engelbert på polisens nationella mediacenter till Nya Tider.

NyT: Så värnandet av asylrätten trots akut coronakris är helt och hållet en politisk avvägning? Polisen har inte haft något finger med i det spelet?

– Så är det. Det är helt och hållet en politisk fråga och inte en polisiär.

NyT: När det gäller situationer som kan handla om trängande familjeskäl, skulle det kunna handla om familjeåterföreningar där asylsökande vill få hit sina övriga familjemedlemmar till Sverige?

– Det kan det absolut vara, säger Anna Engelbert men avslutar:

– Även det är politiskt beslutat från regeringen.

”Vadå svenska folket?”
Morgan Johansson (S) är ansvarig migrations- och justitieminister. När Nya Tider först kontaktar hans ena pressekreterare Sofie Rudh får vi veta att hon ämnar kontakta oss senare, men bara några timmar senare kommer beskedet att Nya Tider inte kommer att få någon intervju. När Nya Tider däremot når Rasmus Ling, migrationspolitisk talesperson för det andra regeringspartiet, Miljöpartiet, hymlar han inte med vad han rankar och värnar högst.

– Vi måste värna asylrätten även nu, även om det kommer att kosta, men det betalar ju igen sig eftersom fler människor innebär en ökad resurs för Sverige.

NyT: Det betyder väl också ökad risk för smittspridning eftersom många som söker asyl kommer ifrån eller har vistats i Iran?

Det viftar Rasmus Ling bara bort utan att bemöta detta närmare. När han däremot får den raka frågan om det i det här läget inte vore bättre att värna det egna svenska folkets hälsa istället för att värna asylrätten med en ökad smittspridningsrisk som följd blir Rasmus Ling märkbart irriterad:

– Vadå svenska folkets hälsa!? Det finns inget svenskt folk, vi är alla människor!

Kontentan av inreseförbudet är som sagt att det fortfarande kommer att finnas gott om kryphål för att få komma in i Sverige och fortsätta en möjlig smittspridning. Regeringen värnar också asyl- och familjeåterföreningsrätten mer än svenska folkets hälsa. Detta har Nya Tider fått svart på vitt den 19 mars från ett av regeringspartierna, Miljöpartiet, men även Socialdemokraterna och de övriga samarbetspartierna ger ju i praktiken denna hållning sitt godkännande.

Senaste