torsdag, 22 februari, 2024
torsdag, februari 22, 2024

Ny lag kan göra det olagligt att använda ”fel” pronomen i amerikansk delstat

Nyligen antog delstaten Michigan ett lagförslag som kan innebära att en person som använder ”fel” pronomen om någon kan få fängelse eller dryga böter. Lagförslaget har fått skarp kritik av republikanska företrädare, som anser att åsiktsfriheten kan komma att hotas.

Snart kan den amerikanska delstaten Michigan lagstifta om att förbjuda ord som får någon att känna sig hotad eller utsatt. Som exempel kan en person som medvetet använder ”fel” pronomen riskera straff om lagförslaget antas i delstatssenaten. Som skyddsklasser anges ”könsidentitet eller könsuttryck” och ”sexuell orientering” tillsammans med etnicitet, religion, ålder och funktionshinder. Lagförslaget är tänkt att ersätta nuvarande hatbrottslagstiftning och bredda skyddsklasserna.

Personer som bryter mot den nya lagen skulle riskera fängelse i upp till fem år eller 10 000 dollar i böter. Lagförslaget har dock fått skarp kritik, och anklagas bland annat för att vara luddigt och känslobaserat. Bland annat är det inte helt klarlagt vad som menas med ordet ”hota”, då det i lagstiftningen står att det ska vara olagligt att få en person att ”känna sig” terroriserad, rädd eller hotad.

”Att ’hota’ betyder en avsiktlig handling som involverar upprepade eller fortsatta trakasserier mot en annan individ, som skulle få en rimlig person att känna sig terroriserad, rädd eller hotad, och som faktiskt gör att offret känner sig terroriserad, rädd eller hotad”, går det att läsa i förslaget.

Enligt William Wagner, professor emeritus och före detta federal domare, säger att lagstiftningen kan komma att ”tillintetgöra konservativa uttryck”:

– Det råder inga tvivel om att de som förespråkar denna lagstiftning kommer att använda denna politik som ett vapen, kapabelt att tillintetgöra konservativa uttryck eller åsikter som är grundade i det heliga, säger Wagner till Daily Wire och fortsätter:

– Man behöver bara titta på de mängder av rättsfall som tagits upp mot skolor, kyrkor, företag och individer runt om i vårt land.

Lagförslaget har även fått kritik av den republikanska representanten Angela Rigas, som menar att förslaget är ett hot mot åsiktsfriheten:

– Staten Michigan tillåter nu att problemet med könsförvirring uttryckligen används som en skyddsklass, säger hon och fortsätter:

– Det verkar som om Demokraterna vill vara i branschen för att tala om för folk hur de ska tänka. Vi är fast beslutna att bevara valfrihet och åsiktsfrihet, trots dessa ansträngningar.

Den kristna tidningen Världen idag tar upp att personer som exempelvis läser något som är författat av en konservativ författare eller lyssnar på en predikan kan uppleva sig ”under attack”, vilket gör att allt möjligt kan komma att förbjudas med den nya lagstiftning.

Senaste