lördag, 18 maj, 2024
lördag, maj 18, 2024

Natohyckleriet

Ibland kan det verka som att Natoansökan skall genomdrivas till varje pris. Regeringens kryperi för Turkiet verkar tyda på det. I förhållande till Ungern intas motsatt förhållningssätt, där uppfattas det till och med som viktigt att ta strid för homosexpropaganda riktad mot barn. Hyckleriet är mycket avslöjande.

Den svenska regeringen har gått över alla gränser när det gäller att krypa för Turkiet, i syfte att uppnå svenskt Natointräde. Det började med ett trepartsavtal i juni 2022 – mellan Turkiet, Sverige och Finland – som kan sägas ha revolutionerat svensk utrikespolitik. Avtalet innebar att Sverige övergav sin tidigare på många sätt kurdpositiva inställning och i stället skulle inrikta sig på att bekämpa det som turkarna uppfattar som kurdisk terror.

Det innebar bland annat att Socialdemokraterna helt bytte linje angående det kurdiska partiet YPG, med vilket S året innan hade utlovat ett fördjupat samarbete för att vinna den kurdiske vilden Amineh Kakabavehs stöd. Nu skulle i stället allt stöd slopas och partiet skulle ses som en del av den kurdiska terrorverksamheten. En minst sagt remarkabel förändring.

Den nya regeringens kryperi har på flera sätt gått ännu längre, ja, blivit rent parodiskt. Utrikesminister Tobias Billström har vägrat att kalla Turkiet en diktatur, trots att i stort sett alla liberaler av hans typ kritiserat utvecklingen där i många år. Han kallade en helt normal demonstration mot Recep Tayyip Erdoğan för ”en skenavrättning”.

Värst av allt var då regeringen hade svårigheter att försvara svensk yttrandefrihet, uttryckt genom bränning av koraner, och i stället valde att markera avstånd från koranbränningen med följande ord: ”Att bränna böcker som är heliga för många är en djupt respektlös handling. Jag vill uttrycka min sympati för alla muslimer som är kränkta av det som har hänt i Stockholm i dag”. Många undrade nog om Natoprocessen nu skulle stå över alla andra, normala politiska hänsyn.

Det har dock inte funnits någon konsekvens i regeringens agerande. I förhållande till det andra landet vars godkännande den svenska Natoprocessen är beroende av har prioriteringarna varit helt andra. Det har gjorts knappast något för att tillfredsställa Ungern, vilket nu också blockerar svenskt Natomedlemskap.

En talesperson för den ungerska regeringen framför bland annat missnöje med den svenska regeringens överlägsna attityd och fientliga inställning till Ungern. Missnöjet lär fortsätta, då Sverige nu stöder en process initierad av EU-kommisionen som syftar till att motarbeta Ungerns pedofilibekämpning. Det som inte kan accepteras är ett förbud mot HBTQ-propaganda som riktar sig mot barn.

Med tanke på allt Sverige kunnat göra för att tillmötesgå Turkiet känns det minst sagt besynnerligt att dessa perversiteter, dessutom riktade mot barn, skall värderas högre än Sveriges Natointräde. En orsak är förstås att dessa perversiteter utgör en inte obetydlig del av den liberala självbilden – där toleransen mäts i antalet perversiteter som man inte endast tolererar utan aktivt understödjer och befrämjar.

Men det kan inte gärna vara den enda orsaken. Medvetet eller omedvetet spelar en viss kulturrelativism in, där beteenden hos muslimer fördras som inte fördras hos européer. Regeringen skulle aldrig intressera sig i samma grad för turkarnas inställning till homosexuella som för de europeiska folkens.

Till en viss del har detta att göra med att Ungern är en aktör inom den Europeiska unionen och att kampen mot Ungern också har att göra med liberalismens herravälde inom EU. Regeringen ser på oro på en utveckling där krafter som Ungern skulle stärkas inom EU. Ett land som Ungern skulle också, på ett annat sätt en ett land som Turkiet, kunna tjäna som en inspiration för konservativa grupper i Sverige.

Vad allt detta visar är dock att Natoagendan egentligen är underordnad en högre kamp: en kamp om liberalismens herravälde. Sverigedemokraterna och konservativa personer som helt eller delvis understöder regeringen bör se upp så att de inte blir nyttiga idioter i detta.

Senaste