torsdag, 22 februari, 2024
torsdag, februari 22, 2024

Nationalismen frodas i Italien

Matteo Salvini tvingades avgå från det italienska premiärministerämbetet 2019, men det innebär inte att den italienska nationalismen är död. Vid sidan av de två etablerade nationalistiska partierna, Lega och Italiens bröder, börjar nu ett nytt EU-kritiskt parti visa sig i de italienska opinionsundersökningarna.

Det börjar redan te sig något avlägset, men Matteo Salvini var under en tid Västeuropas mest framgångsrike nationalistledare. Efter att ha utmanövrerats på grund av stridigheter med sin koalitionspartner, den vänsterpopulistiska Femstjärnerörelsen, tvingades han år 2019 lämna premiärministerposten och i stället insattes en blek teknokratregering styrd av Mario Draghi.

Nationellt sinnade partier har dock fortsatt att prestera relativt väl i opinionsundersökningar, även om väljarstödet till viss del förflyttats från Matteo Salvinis Lega till Italiens bröder. Italiens bröder grundades 2012 och har gjort sig känt för såväl nationalistiska som värdekonservativa åsikter.

I en aktuell opinionsundersökning från SWG noteras Italiens bröder för 22 %, och är största parti strax före Socialdemokraterna. Matteo Salvinis Lega får 16 %. Men nu har ytterligare ett nationalistiskt parti börjat visa sig i mätningarna, Italexit, ett eurokritiskt parti, som i nämnda undersökning hamnar på 2 %. Italexit grundades 2020 av Gianlugi Paragone, en journalist som uteslutits ur Femstjärnerörelsen. Partiet driver som namnet antyder framförallt EU-utträde.

Nästa val äger rum i Italien senast 1 juni 2023, men kan också utlysas tidigare.

Senaste