test
söndag, 14 juli, 2024
söndag, juli 14, 2024

Migrationspakten – Europas räddning eller undergång?

"Evig illegal invandring till Europa", hävdar den ungerska regeringen att EU:s så kallade "migrationspakt" innebär. Men den svenska regeringen, Sverigedemokraterna och huvuddelen av vänsteroppositionen tycker att den europeiska migrationsöverenskommelsen är ett steg i rätt riktning. Vad innebär migrationspakten egentligen och vad kommer den att leda till?

Den senaste veckan har bilder spridits på internet föreställande illegala migranter som anländer till Europas medelhavskust i överfulla båtar, mitt bland europeiska turister och badgäster. Att antalet illegala migranter har ökat kraftigt på sistone bekräftas av såväl EU som UNHCR.

Enbart antalet som anländer via båt över Medelhavet har fördubblats det senaste året och är nu den högsta siffran sedan krisåret 2015 då över en miljon illegala migranter anlände till EU:s södra gräns via Medelhavet, vilket ledde till kaos i de områden migranterna anlände till.

Den regering inom EU som kanske mer än någon annan har profilerat sig mot invandring sedan 2015 är den ungerska, under premiärminister Viktor Orbán. Ungern har förordat en samordning mellan EU:s medlemsländer i migrationsfrågan och för att göra EU oattraktivt för illegal invandring förespråkar ungrarna hårda yttre gränskontroller och slopad möjlighet att söka asyl inom EU om man anlänt illegalt. De har även föreslagit att EU finansierar byggandet av fler gränsbarriärer.

Stora och rika länder ska ta emot fler migranter via migrationspakten

Men EU-kommissionen vill hålla gränsen öppen för illegal invandring och vägrar finansiera några gränsbarriärer med motiveringen att det bryter mot liberaldemokratiska värden. I stället har EU nu tagit fram ett nytt EU-gemensamt regelverk med tvingande migrantkvoter för unionen, den så kallade ”migrationspakten”. Målet är att pakten ska röstas igenom senast i april 2024.

Migrationspakten innebär att vart och ett av unionens 27 medlemsländer ska ansvara för en av EU fördelad andel av migranterna. Hur stor andel beror på faktorer som landets ekonomi, hur många man tidigare har tagit emot och på landets storlek.

Ylva Johansson, EU-kommissionär för migrationsfrågor och tidigare vänsterpartist, numera socialdemokrat, anser att det är mycket positivt med en överenskommelse som innebär en ”obligatorisk solidaritet”.

– Det viktiga i det här förslaget är inte detaljerna. Det viktiga är helheten: att Europa enas om en gemensam europeisk politik för att hantera migrationen. 

Som väntat har dock förslaget stött på hård kritik från den ungerska och polska regeringen, men också från många konservativa partier runt om i unionen. Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson deklarerade så sent som den 21 april att SD inte kommer ”att acceptera att man skänker bort svenska väljares makt över migrationspolitiken till andra länders politiker och byråkarater i Bryssel. Punkt.”. Partiets chefsideolog Mattias Karlsson hotade till och med med att sänka Tidösamarbetet om EU:s migrationskvoter skulle bli verklighet. På sitt årliga vårtal på Långholmen i Stockholm i maj deklarerade Åkesson återigen att SD inte kommer stödja migrationspakten.

Ungern och Polen har nu röstat emot förslaget och Bulgarien, Slovakien, Malta och Litauen lade ned sina röster. Ungerns justitieminister Judit Varga menar att migrationspakten ”sänder en signal till tredje världen att du kan komma hit på vilket sätt som helst för i slutänden kan du ändå stanna eftersom EU kommer köra ner dig i halsen på något av medlemsländerna”. Enligt en av det ungerska regeringspartiet Fidesz mest profilerade EU-politiker, Balazs Hidveghi, säkerställer migrationspakten de facto en ”evig illegal invandring till Europa”.

SD vänder 180 grader

Men några veckor efter Åkessons, Karlssons och en lång rad andra SD-företrädares löften om att gå emot EU:s migrationspakt så börjar det nu låta annorlunda från SD. Den svenska regeringen och SD har nu röstat för att gå vidare med pakten. SD:s migrationspolitiske talesperson menar att man har svängt om och nu stöttar migrationspakten eftersom det är möjligt för medlemsländer att köpa sig fria från de kvoter som EU fastslår. I praktiken ska detta kunna ske genom att medlemslandet betalar 22 000 EUR, motsvarande 260 000 svenska kronor, per migrant.

Dock ska det samtidigt inte göra någon skillnad för det totala antalet migranter som fördelas inom EU då den totala kvoten för EU är tvingande och ska genomdrivas. Det är därför sannolikt att EU kommer behöva betala så mycket som det krävs för att något eller några medlemsstater ska ta emot de migranter som andra länder betalat för att slippa. I praktiken kan man alltså tänka sig att EU:s fattigaste medlemsländer – i nuläget Bulgarien och Rumänien – tar på sig en mycket stor del av EU:s migrantkvoter mot en generös betalning och med vetskapen att deras länder ändå är de sista som migranterna vill bosätta sig i.

Vi kan få betala två gånger för att slippa migranter och sen tvingas ta emot dem ändå

Därmed kan länder som Sverige komma att få betala två gånger för migranter som till sist ändå kommer till oss. Först tvingas vi betala för att slippa ta emot dem, sen tvingas vi betala för att ett annat EU-land ska ta emot dem istället och till slut kommer vi ändå få ta emot migranterna som förr eller senare kan räkna med tillgång till EU:s fria rörlighet. Om denna situation realiseras kan man tänka sig länder som Sverige – som migranterna har som slutmål – i framtiden istället kommer ta emot sina kvoter för att slippa betala i onödan.

Eftersom avtalet inte sätter någon gräns för hur stora dessa kvoter ska vara i framtiden så är det enkelt att se risken med att vi nu i praktiken skänker bort makten till EU att utan väsentliga begränsningar tvinga på medlemsstaterna i stort sett hur mycket invandring de vill – över huvudet på nationella parlament och därmed de europeiska demokratierna.

Tystat motstånd

Ett antal konservativa partier inom unionen startade en namninsamling mot migrationspakten. Insamlingen i sig var framgångsrik men snart stängdes namninsamlingen ned på nätet. Följande är de argument mot pakten som framfördes i namninsamlingen i översättning till svenska:

Migrations- och asylpakten, som presenterades av EU-kommissionen den 23 september 2020, banar väg för en politik för öppna dörrar för massinvandring till Europa.

Tillämpning av ”rätten till migration”

Med denna migrationspakt kommer den odemokratiska, teknokratiska eliten i Bryssel att implementera de principer som tillkännages i den odemokratiska Marrakechpakten/FN:s Global Compact on Migration (december 2018) som felaktigt förkunnar att varje person har en ”rätt till migration”.

En invandring för att kolonisera

Under förevändning att ”förbättra säkerheten för migranter” kommer EU:s föreslagna migrations- och asylpakt att skapa de rättsliga, logistiska och politiska förutsättningarna för att möjliggöra massvidarebosättning av befolkningar, främst från utvecklingsländerna till den europeiska kontinenten. Baserat på modellen från Marrakechpakten/FN:s Global Compact on Migration, försöker kommissionen underlätta massinvandring som kommer att översvämma Europa i en aldrig tidigare skådad omfattning. Resultatet kommer att bli Europa svämmas över av kolonisatörer och efterföljande destabilisering och slutligen utrotning av de europeiska nationerna och kulturerna.

Avsiktlig och organiserad nedsänkning

Migrationspakten skapades bakom stängda dörrar i slutna rum i EU-kvarteren i Bryssel. Begravd under hundratals sidor av otillgängligt Bryssel-Newspeak som hålls utanför allmänhetens insyn, kommer migrationspakten att ansvara för den demografiska omvandlingen av hela vår kontinent.

Migrationspakten kommer för alltid att förändra både riktningen för Europa och livet för alla medborgare i de europeiska nationerna. Om pakten skulle antas kommer det att vara slutet för Europa. För att stoppa migrationspakten krävs en mobilisering av oss alla för att konfrontera teknokraterna i Bryssel.

De tre pelarna i EU:s migrationspakt är att:

1 – Uppmuntra invandring

Att sudda ut skillnaden mellan genuina flyktingar och ekonomiska migranter, och därmed mellan laglig och illegal invandring;

Att utvidga omfattningen av familjeåterförening, med resultatet att släppa in en migrant faktiskt innebär att släppa in hela hans/hennes familj;

Erbjuda logistiskt stöd, såsom charter av båtar och flygplan, och tillhandahålla stöd längs hela vägen för att organisera den massiva överföringen av befolkningar mellan kontinenter; och

Avkriminalisera icke-statliga organisationers illegala verksamhet som medvetet samarbetar med smugglare och människohandlare och själva är en del av människohandelskedjan.

2- Avskräcka utvisningar av irreguljära/illegala migranter

Begränsa den tid under vilken utvisning tillåts av europeiska nationer;

Tillämpa automatisk legalisering av den irreguljära/illegala migranten när utvisningsförseningarna överskrids; med andra ord tillåta den illegala/irreguljära migranten att stanna i EU;

Inrätta obligatorisk inresa för migranter som samlats till sjöss (för övrigt skapa en ny ”räddningsverksamhet”); och

Att förbjuda europeiska nationer att sätta press på ursprungsländer att återta sina medborgare.

3 – Organisera immigration

Obligatorisk omplacering av migranter i alla medlemsländer (baserat på befolkningsstorlek och BNP i medlemsstaten); och

Omedelbart inträde i EU för sjuka, för familjer och för minderåriga under 12 år.

Allt ovanstående kommer att resultera i mer migration till Europa.

Migration: ett ämne som är Europeiska unionens exklusiva domän

Pakten hindrar medlemsländer från att föra en mer restriktiv invandringspolitik och syftar till att underkasta de europeiska nationernas folk och deras regeringar Europeiska kommissionens despotism.

Vi har lämnat över nycklarna till vårt hus till EU, som nu öppnar portarna utan vårt samtycke och utfärdar en öppen inbjudan till världen att komma och bo i Europa. Vi måste återta eller nycklar eller hamna översvämmade, nedsänkta och i slutändan hemlösa…

Kommissionären för inrikes frågor, Ylva Johansson – vid LIBE-utskottet i Europaparlamentet den 24 september 2020:

”Immigration är en del av det som gör vår kontinent välmående. Vi har mycket invandring mot Europa och det behöver vi. Vi behöver de människorna. Vårt är ett åldrande samhälle. Men vi måste skapa nya vägar för laglig invandring. Inte bara för kvalificerade arbetare, utan också för genomsnittliga eller lågt kvalificerade arbetare som vill komma till Europeiska unionen…”

Paktens omedelbara konsekvenser:

Minst 68 miljoner migranter från länder utanför Europa kan potentiellt etablera sig i EU:s medlemsländer under de kommande åren, en majoritet kommer från utvecklingsländer. Deras ankomst kommer att orsaka:

Kollapsen av våra välfärdssystem;

Slutet för Europas distinkta kulturer och civilisationer med sina egna värderingar och sätt att leva;

Framväxten av parallella samhällen och ”no go”-områden i hela Europa;

Massarbetslöshet och förvärringen av bostadskrisen;

Ökningen av brottslighet och kommunitarism relaterade konflikter; och

Den radikala islams fortsatta frammarsch i Europa och spridningen av terrorism över hela

kontinent, inklusive attacker mot civila i Europa.

Migrationspakten är:

Antidemokratisk: det beslutas bakom ryggen och mot majoritetens vilja i var och en av de europeiska nationerna;

Baserat på en falsk berättelse: massmigration var aldrig fördelaktigt för befolkningen i destinationslandet; migration är inte svaret på en åldrande befolkning och massmigrering från utvecklingsländer till Europa kommer varken att vara fördelaktigt varken för nationer i Europa eller för utvecklingsvärlden;

Oåterkallelig: denna typ av massmigration handlar om vidarebosättning av människor som inte kommer att lämna; och

Destruktiv: det stora antalet migranter kommer att förstöra den ekonomiska, sociala och kulturella strukturen i våra nationer som det har tagit européer tusentals år att utveckla.

Senaste