lördag, 25 maj, 2024
lördag, maj 25, 2024

Linda Staaf – ett omvänt me too-fall

Alla Sveriges medier toppas nu av affären Linda Staff, den skandal som utspinner sig kring kvinnan som lyckades få ett toppjobb i polisen utan att vara meriterad för det. Fallet är intressant, då det visar ett fenomen som helt förtegs under me too – kvinnor som använder sin sexualitet i karriärsyfte.

Det tycks som att vi skulle behöva gå tillbaka till 50-talets rättsrötedebatt för att överträffa de sexskandaler som nu äger rum i polisens yttersta ledning. Regionpolischefen Mats Löfving har polisanmälts både 2020 och 2021 för grov fridskränkning, olaga förföljelse och ofredande samt misshandel – handlingar som skall ha begåtts mot underrättelsechefen på Nationella Operativa Avdelningen Linda Staaf.

Linda Staaf har dock själv inte stått bakom anmälningarna och förefaller haft goda skäl att inte dra uppmärksamheten till sig. Den relation mellan Staff och Löfving som gav upphov till Löfvings beteende ställer frågor om Staaf särbehandlats, då hon anställdes som chef på NOA 2015. Hon saknade då polisutbildning och polisiär erfarenhet, utan hade arbetat med ekonomi inom polisen. Flera erfarna utredare och chefer inom polisen hade förbigåtts.

Det förefaller alltså vara ett uppenbart fall av en kvinna som lyckats övertyga en man på andra sätt än genom yrkesmeriter. Som om detta inte vore nog har Staaf nu inlett en relation med överbefälhavaren Micael Bydén.

Det kan ses som en enskild händelse, men det kan också sättas in i ett större sammanhang. Under den hetsiga me too-stämningen 2017 talades det överallt om sexuella trakasserier som påstods riktas mot kvinnor på alla möjliga arbetsplatser.

Ingen debatt handlade dock om det motsatta – att kvinnor använder sin sexualitet för att uppnå fördelar i karriären. I den asymmetriska diskussion – eller snarare hetsjakten – som då försiggick var det omöjligt att diskutera kvinnors fördelar i arbetslivet, utan endast deras nackdelar.

Nu borde dock tiden vara mogen för detta slags diskussion. Hur många vackra, unga kvinnor har egentligen befrämjat sin karriär med detta slags metoder? Det är en fråga som sällan ställs.

Det är lätt att moralisera över Löfving och män som faller i denna fälla och tänka att man aldrig skulle trilla dit själv. Och, förvisso, jag har aldrig haft sex med någon som står i yrkesmässig beroendeställning till mig. Men påverkan av detta slag kan också ske mer subtilt. Forskning visar att vackra människor får högre lön och bättre betyg. Jag ställer mig frågan: när jag arbetade som lärare, bedömde jag kanske inte den vackra flickan mera välvilligt? Jag blir besvärande osäker, när jag tänker på det.  

Det som me too missade i all hets och alla vilda anklagelser är att det faktum att både kvinnor och män finns på arbetsmarknaden otvivelaktigt förändrar dess dynamik. Det låter sig sägas att alla helt enkelt bör uppträda professionellt och opartiskt, men i praktiken kan det vara svårt. Det riskerar att bli till en liberal utopism, där ingen hänsyn tas till naturliga förutsättningar.

Ett visst överseende med mäns och kvinnors naturliga egenskaper bör därför kanske uppbådas, men så flagranta fel som Mats Löfving och Linda Staaf har begått, kan inte tolereras. NOA, som är en väsentlig del av polisens nationella arbete, riskerar på grund av detta ha skötts helt inkompetent, något som kan orsakat stor skada för brottsbekämpningen i Sverige.

Linda Staaf och Mats Löfving bör därför genast avskedas.

Senaste