Free Porn
xbporn
tisdag, 16 juli, 2024
tisdag, juli 16, 2024

Lekstuga i FN: Internationell dag för att bekämpa ”islamofobi”

I tisdags fattade FN:s generalförsamling beslut i en rad frågor, utöver Islamofobi-dagen, fattades beslut att samla in information om änkor, att göra 2026 till Betesmarkernas och herdarnas år och en resolution om att integrera cykling i befintliga transportsystem globalt. Dessutom valdes ledamöter i ett antal kommittéer, vilket skedde under viss uppståndelse på grund av att Belarus och Ryssland hade kandidater.

FN-resolutioner är ofta till intet förpliktigande mer eller mindre vackra ord, men ibland används de som murbräcka för att söka stöd för en viss politik eller ekonomiska bidrag hos myndigheter och frivilligorganisationer. I synnerhet ”International Day to Combat Islamophobia” kan förväntas användas för detta över hela västvärlden. Dagen infaller den 15 mars, årsdagen av massakern i Christchurch, så nu har islamister världen över ett år på sig att förbereda för att dra största möjliga nytta av den.

Resolutionsförslaget presenterades av Pakistan på uppdrag av Organisation of Islamic Cooperation som är som är en samarbetsorganisation för 57 länder med stora muslimska befolkningar. Organisationen ligger bland annat bakom den ökända Kairodeklarationen som innehåller en rad avsteg från de mänskliga rättigheterna som är nödvändiga för att följa islamisk lag, sharia.

Förslaget antogs enhälligt, men Frankrike som talade för EU:s räkning noterade att det saknas en entydig definition av vad islamofobi är.

Nigerias representant lade fram ett förslag om stärkande av änkors rättigheter, något som är ett påtagligt problem i krigshärjade delar av världen med klankulturer. Det praktiska inslaget i detta verkar dock begränsa sig till en uppmaning att samla inså kallad jämställdhetsdata, en sysselsättning för akademiker som inte har något direkt värde för änkor.

Mongoliets förslag om att göra 2026 till Internationella året för betesmarker och herdar antogs också, liksom Turkmenistans förslag om en resolution om att integrera cykling i befintliga transportsystem över hela världen.

Alla förslag antogs enhälligt, det var först när det blev dag att välja representanter till olika kommittéer som enigheten sprack, eftersom detta har faktiska konsekvenser för världspolitiken och ett symbolvärde. Som vanligt möttes Israels kandidatur med motstånd från Iran, den här gången gällde det Förenta nationernas kommission för Internationell handelsrätt (UNCITRAL). Belarus kandidatur till samma kommission möttes med motstånd från så gott som hela västvärlden och Japan men det var inte tillräckligt för att stoppa Belarus. Samma mottagande fick Rysslands representant till FN:s Joint Inspection Unit, som är en tillsynsgrupp för alla FN:s verksamheter.

Sverige utsågs också, utan protester, till delegat i “Board of the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns”, en av många obskyra FN-organisationer som sysslar med ”hållbar utveckling”. På fredagen sammanträdde generalförsamlingen igen för att högtidlighålla beslutet att införa ”International Day for the Elimination of Racial Discrimination” år 1966. Dagen infördes för att hedra offren vid en antiapartheid-demonstration i Sharpville, Sydafrika 1960 och infaller den 21 mars.

Senaste