fredag, 24 mars, 2023
fredag, mars 24, 2023

WEBBTV

Läkare förespråkar beprövad c19-medicin – riskerar legitimationen

Läkaren Mikael Nordfors har för Exakt24 tidigare och talat om vitaminer, mineraler, och vätgas tillsammans med klorokin som möjlig behandling av covid-19. Trots omfattande internationellt stöd för dessa behandlingar så anser dock Inspektionen för vård och omsorg att uttalandena inte är i linje med "vetenskap och beprövad erfarenhet" och har därför lämnat över en anmälan i syfte att dra in Nordfors legitimation. Nordfors står dock på sig och menar att intresset i Sverige för den internationella forskningen nu bara ökar.

FLER VIDEOS