lördag, 20 april, 2024
lördag, april 20, 2024

KDU upprättar lista över godkända konservativa att diskutera med

KDU har upprättat "listor" över "vettiga konservativa personer" som förbundets medlemmar kan ha kontakt med. Och varnar samtidigt för att konsekvenserna kan bli ödesdigra om man istället skulle interagera med personer från det nationalkonservativa AfS.

Läckta skärmdumpar ur ett facebookinlägg från Kristdemokratiska ungdomsförbundets (KDU) förbundsstyrelse visar att medlemmarna uppmanas att inte interagera/debattera med konservativa och nationalister, i synnerhet inte om de har samröre med Alternativ för Sverige (AfS).

I inlägget framgår att förbundsstyrelsen inte anser AfS vara konservativa, trots att partiet intagit en lång rad konservativa positioner som inte kristdemokraterna har. Av det läckta inlägget framgår också att förbundsstyrelsens argumentation liknar den som ofta förs fram av diverse vänstergrupper, såsom att partiet skulle vara ”reaktionärt” och ”auktoritärt”. Några konkreta bevis eller exempel på detta framförs inte, utan endast svepande formuleringar. Samtidigt har förbundet på ledningsnivå upprättat listor över de konservativa personer som är godkända att ha kontakt med.

Inlägget kommer efter en tid av stundtals hetsiga diskussioner i sociala medier mellan högerkonservativa och kristdemokrater. En KDU-topp utlyser nu direktivet att förbundets medlemmar måste upphöra med att debattera meningsmotståndare till höger om dem själva. Syftet är att försöka stoppa de högerkonservativas ökande inflytande.

Striden om konservatismen
Konflikten mellan de högerkonservativa nationella och liberalkonservativa KDU:arna sker i ljuset av en större ideologisk dragkamp om vem som äger konservatismen. Konservatism som begrepp har under de senaste åren fått en renässans och i dess spår har en het debatt uppkommit. Båda sidor gör anspråk på begreppet: liberalkonservativa vars ideologiska ståndpunkt har uppkommit under det sena 1900-talet och värdekonservativa som i hög grad identifierar sig med äldre högertraditioner.

Båda sidor hävdar att de är de riktiga arvtagarna till konservatismen och att den andra sidan är ”fejk-konservativa”. Från det liberala hållet menar man att nationalister, samt andra som man menar är ”högerextrema”, försöker använda begreppet för att göra sig själva så kallat ”rumsrena”. Från nationellt/traditionalistiskt håll anser man att den liberala gruppen saknar förankring i den äldre värdekonservativa och antiprogressiva högertraditionen. Dessa anser att de liberalkonservativa endast institutionaliserar den radikala vänsterns framsteg.

Senaste