Free Porn
xbporn
tisdag, 16 juli, 2024
tisdag, juli 16, 2024

Invandrare gör den svenska skolan dålig

Det hävdas ofta i den svenska debatten från höger till vänster att den svenska skolan är usel och att ett belägg för detta skulle vara de svaga PISA-resultaten. Forskaren Gabriel Heller Sahlgren menar dock att detta är felaktigt. De usla PISA-resultaten förklaras i stället av invandring.

De flesta debattörer i skoldebatten är överens om att den svenska skolan är dålig. Denna bild ifrågasätts i en ny rapport av Gabriel Heller Sahlgren, forskare vid Institutet för näringslivsforskning och London School of Economics.

Heller Sahlgren delar uppfattningen att de svenska skolresultaten sjönk fram till år 2010, men sedan hände det något. Efter år 2010 förbättrades dock resultaten bland svenska elever kraftigt, förmodligen på grund av de politiska reformer som genomfördes vid tillfället. Rapportens resultat innebär en upprättelse för Jan Björklunds kunskapsinriktade reformer, vars effekt ofta har ifrågasatts.

Att resultaten ändå ser ut att sjunka beror på att resultaten bland invandrare är genomusla. Om den inhemska befolkningen jämförs är Sverige bäst i Norden och bland de bästa i OECD. Sverige är en av få länder som har höga resultat i alla tre elevundersökningar.

Senaste