tisdag, 6 juni, 2023
tisdag, juni 6, 2023

Inflationskris i Europa – EU-byråkraterna ger sig själva en rejäl löneökning

Runt om i Europa är många djupt bekymrade över den rådande inflationen, med allt högre priser på el, bränsle och livsmedel. Anställda inom EU kommer dock inte behöva oroa sig över de skenande priserna – deras lön kommer nämligen att justeras utifrån inflationen.

Den tyska tidningen Junge Freiheit skriver att EU-politikernas löner anpassas efter den rådande inflationen i Luxemburg och Belgien. Nu kommer politiker och tjänstemän tjäna omkring 8,5 procent mer än tidigare, vilket innebär att EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen får cirka 25 000 kronor mer i lön varje månad.

Junge Freiheit skriver att EU-anställda redan är ”bland de bäst betalda tjänstemännen i världen”, och att tillskottet skulle innebära hela 2 700 kronor extra på kontot för de tjänstemän som ligger på den lägsta lönenivån.

Redan förra året fick 60 000 EU-anställda så kallade ”inflationsbidrag”, där anställda enligt EU-kommissionen retroaktivt fick 1,9 procent mer i lön från och med 1 juli 2021. Junge Freiheit rapporterar att det är troligt att omkring 60 000 EU-anställda kan dra nytta av löneökningen även denna gång, och att det troligtvis kommer att tas tiotals miljarder kronor från EU:s budget för att genomföra inflationsjusteringen.

Ekonomikommissionären Paolo Gantiloni presenterade i mitten av juli månad sin senaste prognos för den ekonomiska utvecklingen i unionen. Jämfört med maj månads upplaga ser man en klart sämre tillväxtutsikt.

– Vår tillväxtprognos har reviderats ned betydligt för 2023, meddelade kommissionären.

I Sveriges fall meddelar man att prisökningar kan ”rota sig fast vid relativt höga nivåer” på grund av stegvis ökande inflationsförväntningar, och Sverige beräknas få den lägsta tillväxten i EU under detta år och nästa.

Senaste