söndag, 19 maj, 2024
söndag, maj 19, 2024

Hussein Mashan och Yamen Aldughaim begick brutal gruppvåldtäkt – nu döms båda för inblandning i korankravallerna

Syrierna Hussein Mashan och Yamen Aldughaim dömdes i februari för att tillsammans med tre andra invandrare brutalt ha gruppvåldtagit en kvinna i Malmö. Nu döms syrierna återigen. Denna gång handlar det dock om grovt sabotage mot blåljusverksamhet som syrierna gjort sig skyldiga till i samband med korankravallerna. Insikt24 går igenom domen som nyligen avkunnades i Malmö tingsrätt.

Insikt24 har tidigare grundligt redogjort för vad som egentligen hände under korankravallerna, samt vilka upploppsmakare som dömts för brotten. Nu har Malmö tingsrätt fällt ytterligare fem invandrarungdomar för inblandning i korankravallerna. Det handlar om Hussein Mashan, Yamen Aldughaim, Taha Afif Abduljabbar Abduljabbar, Mustafa Javed och Barzan Khalaf. Invandrarungdomarna är i 17- respektive 18-årsåldern och samtliga dömdes för grovt sabotage mot blåljusverksamhet. Aldughaim dömdes även för försök till våld mot tjänsteman. I gärningsbeskrivningen står det att invandrarungdomarna den 16 april i området kring Skånegården och Bunkeflostrand i Malmö ”angripit och stört polisverksamhet genom att använda våld mot polispersonal, skada polisiär egendom som används i verksamheten”. Det står även att ”gärningen har varit ägnad att allvarligt försvåra eller hindra brottsbekämpande verksamhet och utryckningsverksamhet, vilket också blivit följden”.

Tingsrätten konstaterar att syrierna Hussein Mashan och Yamen Aldughaim varit i sällskap och att man via filmklipp har kunnat se hur syrierna försett varandra med stenar som de sedan kastat mot bland annat polis och att detta gjorts med kraft. Mashan kastar även åtminstone en banger mot polisen och Aldughaim har kastat flera. Aldughaim gjorde sig även skyldig till, förutom grovt sabotage mot blåljusverksamhet, för försök till grovt våld mot tjänsteman. Detta efter att Aldughaim kastat en sten i riktning mot en filmande polisman i ett sammanhang där poliser försökt släcka eld som uppkommit i gräset. Taha Afif Abduljabbar Abduljabbar har erkänt att han befunnit sig på platsen och att det är han man kan se i filmmaterialet, och att han gick tillsammans med Mustafa Javed som även han har erkänt att han befunnit sig på platsen för kravallerna. De båda syntes kasta stenar mot polisfordon, varav en ansågs vara ”riktigt stor”. Barzan Khalaf medger också att han varit på platsen, men påstår att han varit berusad så att minnet är svagt. Khalaf kastade även han ett flertalet stenar som träffade polisfordon.

Påföljden för invandrarungdomarna blev milda. Syrierna Hussein Mashan och Yamen Aldughaim fick endast sluten ungdomsvård i två månader. Detta trots att de båda tidigare dömts till grov våldtäkt efter att de tillsammans med tre andra invandrarungdomar brutalt gruppvåldtagit en kvinna. Taha Afif Abduljabbar Abduljabbar och Mustafa Javed fick båda ungdomstjänst i 150 timmar och Barzan Khalaf fick ungdomstjänst 100 timmar.

Hussein Mashan
Yamen Aldughaim

Invandrarungdomarnas kriminella bakgrund – brutal gruppvåldtäkt med mera

Den 3 februari i år dömdes syrierna Hussein Mashan och Yamen Aldughaim tillsammans med tre andra invandrare, vid namn Adham Al Sayasneh, Tayssir Hedar och Amer Tamem, för grov våldtäkt. Detta efter att en brutal gruppvåldtäkt som ägde rum den 22 oktober i Kungsparken i Malmö. Offret har vittnat om att invandrarungdomarna följt efter och omringat henne samtidigt som de pratat på arabiska med varandra. Åklagaren konstaterar att invandrarna ”gemensamt och i samförstånd med varandra brukat våld mot målsäganden och utsatt henne för olika sexuella handlingar”.

Påföljden för invandrarna som deltog i gruppvåldtäkten varierar. Hussein Mashan dömdes till sluten ungdomsvård i ett år och en månad, med motiveringen att han med tanke på att han var 17 år vid tiden för brottet så motsvarar det ett straffmätningsvärde på fängelse i ett år och åtta månader. Tingsrätten menar att ungdomsvård inte är en ”tillräckligt ingripande påföljd med hänsyn till brottets straffmätningsvärde och art”. Att det blev just ett år och en månad beror på att man tar hänsyn till att ”villkorlig frigivning inte förekommer vid sluten ungdomsvård” och då menar man att straffet skulle bestämmas till en tid motsvarande två tredjedelar av straffmätningsvärdet. Yamen Aldughaim var 16 år vid tidpunkten för den brutala gruppvåldtäkten och tingsrätten ansåg att brottet ”motsvarar straffmätningsvärdet fängelse i ett år och tre månader” och menar även här att ungdomsvård inte är ”tillräckligt ingripande påföljd med hänsyn till brottets straffmätningsvärde och art”. Man resonerade även på samma sätt som i Mashans fall och ansåg att den rimliga påföljden var sluten ungdomsvård. När det gäller tidsbestämmelsen hade man också samma resonemang och Aldughaim dömdes till tio månaders sluten ungdomsvård. De andra invandrarna som var delaktiga i gruppvåldtäkten fick olika straff. En fick sluten ungdomsvård i ett år och en månad, en annan tio månaders sluten ungdomsvård och en tredje fick fängelse i fem år med tanke på att han begick brottet vid 18 års ålder.

Bland de andra invandrarungdomarna som var med och kastade sten och dömdes till grovt sabotage mot blåljusverksamhet finns även där sådana som dömts till brott sedan tidigare. Taha Afif Abduljabbar Abduljabbar dömdes den 27 december 2022 av Malmö tingsrätt för misshandel och fick påföljden ungdomstjänst i 35 timmar.

SVT mörkar invandrarungdomarnas namn

SVT har i sin rapportering inte valt att gå ut med namn på vare sig de invandrarungdomar som dömdes för sitt deltagande i korankravallerna eller de invandrare som gjort sig skyldiga till den brutala gruppvåldtäkt i Malmö som skedde i oktober 2022. I SVT:s artiklar nämns endast invandrarnas ålder, men det nämns ingenting om det faktum att de har utländsk härkomst. Man kunde tänka sig att det åtminstone skulle finnas ett stort allmänintresse att vilja veta invandrarungdomarna Hussein Mashan och Yamen Aldughaims namn med tanke på att de dömts både för den brutala gruppvåldtäkten och för sitt deltagande i korankravallerna. Detta har dock inte gjorts från SVT:s håll. Insikt24 anser till skillnad från SVT att det både i fallet med den brutala gruppvåldtäkten och domen med anledning av korankravallerna är av stort allmänintresse att få veta gärningsmännens namn.

Senaste